1 / 7

W Katowicach oddano do użytku najnowocześniejszą instalację do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych. Inwestycja kosztowała 40 mln zł. Wydajność instalacji, która obsłuży ok. 300 tys. mieszkańców to 60 tys. ton na rok.

Instalacja składa się z dwudziestu czterech zadaszonych i szczelnych boksów (w tym ośmiu do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów). Każdy boks to niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, systemem ujęcia i zbierania odcieków, sondą pomiaru temperatury oraz aparatury do zraszania. Instalacja służy ona do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej w instalacji mechanicznej ze zmieszanych odpadów komunalnych, a także do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów.

Odpady te w postaci frakcji wydzielonej z odpadów komunalnych trafiają do szesnastu żelbetowych bioreaktorów na okres ok. 2-4 tygodni, gdzie są napowietrzane oraz zraszane – tzw. faza intensywnej stabilizacji tlenowej. Po tym procesie odpady kierowane są na napowietrzany plac dojrzewania, gdzie są przetwarzane przez ok. 6-8  tygodni. Po procesie biostabilizacji będącym naturalną metodą unieszkodliwiania odpadów polegającą na rozkładzie substancji organicznych przez tworzące ją mikroorganizmy, odpady zmniejszają masę o ok. 20 proc.

Po zakończonym procesie odpady są przesiewane na tzw. stabilizat oraz kompost nieodpowiadający wymaganiom, który służy do rekultywacji składowisk. Selektywnie zebrane odpady zielone i bioodpady trafią do zakładu jako odrębny strumień. Kierowane są do wydzielonych ośmiu żelbetowych bioreaktorów. Proces ten przebiega identycznie jak w przypadku biologicznej stabilizacji. Proces w bioreaktorach kończy się po ok. 2-4 tygodniach. Kolejnym etapem jest dojrzewanie w pryzmach pod wiatą na szczelnym, utwardzonym, skanalizowanym i napowietrzanym placu. Materiał dojrzewa ok. 6–8 tygodni po czym jest przesiewany. Produktem końcowym przetwarzania jest kompost lub polepszacz gleby.

Dzięki modułowej budowie (każdy boks jest niezależny od pozostałych) instalacja może być tez wykorzystywana do procesów biologicznego suszenia odpadów oraz suszenia paliwa alternatywnego w ośmiu bioreaktorach posiadających dwukierunkowy system napowietrzania.

W ramach projektu rozbudowano część magazynową paliw alternatywnych o dodatkową halę –  o pow. ok. 1000 m². Łączna powierzchnia części magazynowej wynosi 2000 m2. Paliwo z odpadów może być wykorzystywane jako substytut węgla w cementowaniach i elektrociepłowniach.

Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych powstała w ramach rozbudowy Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach. Wartość inwestycji to 40 mln zł, z czego ponad 20 mln zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Budowa trwała czternaście miesięcy.

Czytaj więcej

5 Komentarze

  1. o ile o kompoście z selektywnej mówmy kompost (tak i tak trzeba doczyścić !) to nie nazywajmy nawet kompostem nieodpowiadającym wymaganiom tego drugiego gówna które i tak trafia na kwaterę

  2. Nie ma większej ściemy:-(!!! Pokażcie gdzie ten kompost jest wykorzystywany:-( To jest prawdziwe trwonienie publicznych, ogromnych pieniędzy:-( A jest tyle technologii już dostępnych na świecie, za uczciwe i dużo mniejsze pieniądze!

Skomentuj