Utworzenie komputerowej bazy umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zapowiedział Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska krakowskiego Urzędu Miasta. Działania te mają wspomóc UM w walce z mieszkańcami, którzy nielegalnie wyrzucają śmieci. W tym celu WGKiOŚ zobowiązał przedsiębiorstwa i firmy zajmujące się wywozem zarówno odpadów stałych, jak i nieczystości ciekłych do przedstawienia zawartych i rozwiązanych umów. Dane wprowadzane do bazy mają być na bieżąco aktualizowane. Dla mieszkańców, którzy nie podpiszą umowy na wywóz nieczystości, przewidziano mandat w wysokości 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu grodzkiego. Dla wyjątkowo opornych urzędnicy zapowiadają kierowanie wniosków do prezydenta miasta o wydanie nakazu usunięcia nieczystości z terenu posesji i obciążenia kosztami ich wywozu właściciela.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj