Po długim okresie oczekiwania branża odpadowa nareszcie może poznać ostateczny, uchwalony przez Radę Ministrów i podpisany przez premier Beatę Szydło kształt Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 została podpisana 28 lipca przez premier Beatę Szydło.

Konieczność sporządzenia nowego planu wynika z unijnych wymagań zawartych w Umowie Partnerstwa, określającej kierunki wykorzystania unijnych funduszy w latach 2014-2020. W umowie określono tzw. warunki ex ante, w ramach których musimy mieć co najmniej jeden plan gospodarki odpadami zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. UE L 312 z 22 listopada 2008 r., str. 3, z późn. zm.) oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Przyjęcie KPGO pozwoli nam ów wymóg spełnić, a tym samym uruchomić otrzymanie przez Polskę środków z funduszy europejskich na inwestycje w gospodarkę odpadami do 2020 r. Zapisane w KPGO zadania powinny też znaleźć odzwierciedlenie w aktualizowanych obecnie wojewódzkich planach gospodarki odpadami.

Z pełnym, uchwalonym tekstem KPGO 2022 można zapoznać się TUTAJ.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. co ich to obchodzi kto kupi ! cele mają być spełnione i towaru nie chce nikt kupować. Gospodarka odpadami w obiegu prawie zamkniętym. Prawie robi różnicę.

  2. I znowu rozdwojenie jaźni, cele: spalanie 30%, recyckling 65%…. Poprzez zbiórkę u źródła i grube inwestycje RIPOKi można dać radę, tylko kto ten towar KUPI, jak teraz już są problemy….

Skomentuj