W 2015 r. krakowska drogówka skontrolowała w mieście 1033 pojazdy. W związku z nieprawidłową emisją spalin zatrzymano 306 dowodów rejestracyjnych. Od stycznia tego roku dokonano łącznie 444 kontroli, na podstawie których zatrzymano 149 dowodów.

– Trwające w Krakowie kontrole są elementem działań na rzecz poprawy jakość powietrza. Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne, kontrole palenisk, dbałość o zieleń i nasadzenia, ograniczanie ruchu drogowego w tym kontrole emisji spalin to kluczowe działania w tym zakresie. Analizując przedstawione przez drogówkę wyniki należałoby sprawdzać możliwie najwięcej pojazdów. Kontrole są  rutynowymi działaniami. Zależy nam, aby kierowcy zwracali uwagę na stan techniczny swoich pojazdów. Należy pamiętać, że jeśli badanie wykaże przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń gazowych w emitowanych przez pojazd spalinach, policjanci mają prawo nałożyć na kierowcę mandat karny oraz zatrzymać dowód rejestracyjny powiedział Witold Śmiałek, doradca prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Dane Komendy Miejskiej Policji wskazują, że w 2015 r. skontrolowano 1033 pojazdy i zatrzymano 306 dowodów rejestracyjnych (co stanowi 30% łącznej liczby skontrolowanych pojazdów). Działania kontrolne kontynuowane są także w tym roku. Do końca kwietnia przeprowadzono łącznie 444 kontroli (w tym ponad 250 przy użyciu sprzętu pomiarowego z Urzędu Miasta). Zatrzymano już 149 dowodów rejestracyjnych (co daje ok. 35% łącznej liczby przeprowadzonych do tej pory kontroli). Warto wspomnieć, że zatrzymanie już blisko 100 (w ubiegłym roku 162) dowodów rejestracyjnych było efektem pomiarów dokonywanych sprzętem Urzędu Miasta Krakowa. Jak zapowiada Doradca Witold Śmiałek – działania zmierzające do skutecznego eliminowania z ruchu pojazdów emitujących zanieczyszczenia przekraczające dopuszczalne normy będą kontynuowane.

Warto wiedzieć, że przy kontrolach krakowska policja korzysta z przekazanego przez Miasto specjalistycznego sprzętu do badania jakości spalin w samochodach. Są to trzy wieloskładnikowe analizatory spalin silników o zapłonie iskrowym (benzynowych) typu KANE AUTO 4-1. Urządzenia zostały zakupione przez Miasto za kwotę prawie 36 tys. zł. Funkcjonariusze policji nie ograniczają się wyłącznie do kontroli pojazdów z silnikami benzynowymi. Wykorzystując dymomierz, czyli urządzenie do badania poziomu zadymienia, przeprowadzają kontrole pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne (diesla).

Należy wspomnieć, że już znacznie wcześniej Urząd Miasta Krakowa podjął szereg działań w celu ograniczenia emisji komunikacyjnej. Z inicjatywy Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców sprawującego nadzór nad działalnością krakowskich stacji kontroli pojazdów, na zaświadczeniu potwierdzającym przeprowadzenie okresowego badania technicznego wpisywany jest poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach zmierzony podczas badania. Zobligowano także diagnostów do bezwzględnego przestrzegania prawa i w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm emisji – określania wyników badania okresowego jako negatywne oraz zatrzymywania dowodów rejestracyjnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj