Premier Beata Szydło powołała nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Funkcję tę wcześniej sprawował Jerzy Kuliński, a od czasu zmiany rządu obowiązki GIOŚ pełnił Roman Jaworski. Kto teraz zajmie to stanowisko?

Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska został Marek Haliniak, który zajmował już to stanowisko w latach 2006-2008.

Marek Haliniak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Jego praca magisterska na temat ochrony powietrza została nagrodzona zarówno przez Ministra Ochrony Środowiska, jak i Stowarzyszenie Inżynierów Przemysłu Chemicznego. W latach 1986-1999 pracował w spółkach związanych z produkcją chemiczną, a od 2006 r. oraz zasiadał w radzie nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego.

Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa zarządu. W 1998 r. został ekspertem ds. służby cywilnej Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W ramach działalności społecznej był wiceprzewodniczącym Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”. W kadencji 2007-2010 należał do Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Marek Haliniak przez wiele lat związany był zawodowo z Ministerstwem Środowiska. Początkowo jako wicedyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej, a od 1998 r. jako dyrektor generalny. Następnie, od 2001 roku, pracował na stanowisku radcy generalnego, będąc odpowiedzialnym za m.in. strategię zrównoważonego rozwoju UE i strategię lizbońską, później (w 2016) za Inspekcję Ochrony Środowiska.

Jako przedstawiciel Ministra Środowiska przewodniczył radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W latach 1994-1996 był sekretarzem Komisji ds. Ekorozwoju, a w latach 2002-2003 Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. W latach 1999-2001 był członkiem Zespołu ds. Etyki przy Radzie Służby Cywilnej. W 2002 r. został polskim audytorem w GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj