Apel o przyspieszenie opiniowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami jest nieuzasadniony – twierdzi wiceminister Sławomir Mazurek. I dodaje, że dokumenty zawierają liczne błędy.

Konwent Marszałków, który zebrał się 23 listopada w Kołobrzegu wystosował apel do Ministerstwa Środowiska odnośnie WPGO. W dokumencie tym marszałkowie wezwali resort do przyspieszenia opiniowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami i uzgadniania planów inwestycyjnych.

– Ministerstwo Środowiska dokładało wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić marszałkom przygotowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Dlatego apel Konwentu Marszałków do Ministra Środowiska o przyspieszenie opiniowania tych planów uważamy za nieuzasadniony – odpowiada na ponaglenie Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

– Na poziomie regionalnym większość marszałków zbyt późno przekazała projekty planów do Ministerstwa Środowiska. Dodatkowo, dokumenty te zawierają liczne błędy lub brakuje w nich podstawowych informacji wystarczających do oceny, czy przedstawiony system gospodarki odpadami bilansuje potrzeby w stosunku do masy wytwarzanych odpadów – dodał wiceminister Mazurek.

Przeprawa przez WPGO

Tylko trzy województwa (świętokrzyskie, pomorskie, mazowieckie) przekazały projekty WPGO w pierwszej połowie roku, dwa kolejne wpłynęły w lipcu i wrześniu.

Zdecydowaną większość – aż dziesięć projektów – marszałkowie skierowali do Ministerstwa Środowiska dopiero w październiku i listopadzie, mimo wcześniejszych, wielokrotnych wezwań ministerstwa o przyspieszenie prac i niezwłoczne przekazywanie projektów do opiniowania. Do dziś nie wpłynął WPGO z województwa śląskiego.

W tej chwili uzgodniony z ministerstwem został WPGO dla woj. świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Projekty pozostałych planów są w trakcie opiniowania.

KPGO winne opóźnienia nad planami wojewódzkimi?

W swoim apelu Konwent Marszałków podkreślił również, że brak uchwalonego KPGO uniemożliwiał im pracę nad planami wojewódzkimi. Sławomir Mazurek również odniósł się do tego zarzutu.

– Ten argument również uważamy za bezzasadny. Przykład województw świętokrzyskiego, pomorskiego i mazowieckiego pokazuje, że plany można było przygotować odpowiednio wcześniej. KPGO 2022 został przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca, a więc nieprawdziwe jest stwierdzenie o ponad siedmiomiesięcznym opóźnieniu. Co więcej, termin ustawowy na aktualizację tego planu upływa z końcem 2016 r. Prace nad KPGO przyspieszyliśmy ze względu na konieczność spełnienia warunków początkowych, od których zależy przyznanie środków unijnych w gospodarce odpadami – mówi wiceminister.

Jak deklaruje resort środowiska, marszałkowie byli na bieżąco informowani o postępie prac nad Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022. Dodatkowo, w Ministerstwie Środowiska organizowane były spotkania informacyjne, a pracownicy ministerstwa konsultowali projekty WPGO z poszczególnymi województwami.

Jakie błędy w WPGO?

Pomimo  dużego zaangażowania informacyjnego ze strony ministerstwa, większość planów została przekazana bardzo późno. Dodatkowo, dokumenty te zawierają liczne błędy merytoryczne, w których resort wyróżnia:

 • propozycje działań zawarte w projektach planów inwestycyjnych nie wynikają z dokonanej w ramach WPGO analizy stanu gospodarki odpadami w województwie;
 • brakuje uzasadnienia dla zaplanowanych inwestycji w planie inwestycyjnym, co może  doprowadzić do powstania nadmiaru mocy przerobowych czy problemów z zapewnieniem strumienia odpadów do przetworzenia;
 • znacznie przewymiarowane zostały moce przerobowe instalacji planowanych do budowy bądź podlegających rozbudowie;
 • zaplanowano zbyt wiele instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
 • informacje dotyczące planowanych do budowy lub rozbudowy inwestycji są niekompletne (brakuje: wskazania mocy przerobowych, kodów odpadów przetwarzanych w danej instalacji oraz terminów zakończenia budowy/rozbudowy);
 • dokumenty są wewnętrznie niespójne – zawierają informacje wzajemnie wykluczające się (np. wskazanie tej samej instalacji jako istniejącej oraz planowanej, podawanie kilku różnych wartości dla tego samego wskaźnika np. masy wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych).

Dodatkowo, sposób uwzględniania uwag przez marszałków nie ułatwia, a wręcz utrudnia – jak informuje resort – szybką weryfikacje kolejnych wersji dokumentów.

Niemniej Ministerstwo Środowiska w terminie opiniuje projekty WPGO. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach ma na to miesiąc.

Czytaj więcej

4 Komentarze

 1. Co za cynizm ! Marszałkowie apelują o przyspieszenie opiniowania WPGO a sami zamiast pomagać i aktywnie uczestniczyć w opracowaniu zleconych WPGO wykonawcom tylko nogi podkładają. Projekty WPGO dawno już dawno, ich pierwsze wersje niektóre firmy poskładały 8 miesięcy temu ! A urzędasy 8 miesięcy czytają dokument !

 2. nie znam zawilosci, ale uwazam za dość nieuczciwe to, ze marszalkowie tak sie ociągali z WPGO, dosłali materiał z wieloma błędami, zrobione na kolanie, bez odpowiednich danych, konsultacji itd, a teraz wymagają od Min Środ syzbkiej reakcji. Ba, pewnie w podtekscie wymagają oni zaaprobowania tych planów, tak samo, na kolanie.
  Fakt, że aKPGO było sformułowane późno, ale czy konieczne jest znanie założeń aKPGO do “draftowania” własnych PGO? KPGO będzie bazować na założeniach unijnych, które były już znane od conajmniej roku, dostęp do tych informacji jest otwarty. Nie widzę więc problemu dlaczego marszałkowie tak przebierają nogami.
  Terminy się zbliżają, owszem. Ale kto jest winny?
  I czy stawianie Ministerstwa pod presją wyjdzie na dobre nam wszystkim? na pewno?

  • Dość nieuczciwe to delikatnie powiedziane, WPGO miały być zgodnie z ustawą do końca czerwca zatwierdzone i przesłane do zaopiniowania do Ministerstwa. WPGO woj. Mazowieckiego pokazuje spalarnie którą w Kpgo nie ma, śląskie nie przesłało wpgo do dziś, plany w lubuskim pokazują pojemności wysypisk, których wg sprawozdań nie ma itp itd. A przypomnę że ustawa o zmianie ustawy o odpadach jest ze stycznia 2015 i urzędy marszałkowskie miały dużo czasu,obecnie Ministerstwo ma go mniej a i tak kpgo 2022 jest przyjęte uchwałą rady ministrów, i nie jest zrobione na kolanie.

 3. Kwiatki z WPGO: Spalarnia w Oświecimiu ma spalać odpady o kodzie 19 08 14. W małopolskim WPGO w ogóle nie ma takich odpadów. Wniosek o korektę w tym zakresie został odrzucony.

Skomentuj