1 / 4

Jak tworzyć inteligentne miasta? Jakie są możliwości dofinansowania projektów miejskich? Na co zwrócić uwagę, realizując działania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego? Jak bezpiecznie wdrażać e-usługi oraz jak rozwijać mobilność miejską? To tematy poruszone podczas VII Forum Rozwoju Mazowsza.

Tegoroczna, siódma edycja Forum Rozwoju Mazowsza, zorganizowanego 16-17 listopada przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, to kilkadziesiąt debat, prelekcji, warsztatów i spotkań networkingowych odbywających się w trzech obszarach: Smart City, Smart Business i Smart People.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Warto podkreślić, że Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zdecydowana większość środków przeznaczona zostanie na wdrażanie idei smart city oraz wzmacnianie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie.

Wyspy smart doskonałości

Dyskusje, rozmowy i warsztaty w ramach strefy Smart City objęły obszary kluczowe dla rozwoju inteligentnych miast. W gronie ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, a także biznes rozmawiano o tym, jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wspiera rozwój miast, jak budować społeczeństwo informacyjne oraz jak tworzyć bezpieczne bazy danych.

– Mówiąc o inteligentnym mieście i strategii rozwoju, mamy trzy obszary problemów i wyzwań – stwierdził Olgierd Dziekoński, ekspert ds. gospodarki lokalnej i samorządu. W jego odczuciu, po pierwsze, należy się zastanowić, jaka ma być rola władzy publicznej w budowaniu zasobów informacyjnych. Kto ma tę informację zbierać i w jakich standardach? Po drugie, jego zdaniem, warto się zastanowić, czy istnieje zagrożenie autonomizacją na poziomie lokalnym (czyli skupiamy się na sobie, a zapominamy o tym, co jest wokół nas) i jak z poziomu uczestników życia miejskiego można wpływać na promocję określonych technologii lokalnych. – I po trzecie, jak budować mechanizm współpracy i współdziałania oraz jaki powinien być sposób zarządzania w państwie lub samorządzie z punktu widzenia bezpieczeństwa danych osobowych – tłumaczył Dziekoński.

Zdaniem Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, rolą administracji publicznej na obecnym etapie rozwoju Polski jest inicjowanie procesów, które prowadzą do budowy społeczeństwa informacyjnego. – Polska wciąż ma bardzo ograniczony dostęp do sieci szerokopasmowej, a od tego powinniśmy zacząć, jeżeli chcemy mieć dostęp do Internetu – powiedział.

Dodał, że na Mazowszu zbudowano już 3600 km światłowodu kosztem 0,5 mld zł. Konsekwentnie realizowana jest też budowa systemu informacji przestrzennej. – Utworzyliśmy m.in. portal„Wrota Mazowsza” – jest to baza wiedzy o Mazowszu, dotycząca różnych dziedzin: kultury, edukacji, geodezji itd. Ponadto realizowany jest też program e-administracja. Obecnie ok. 800 usług jest dostępnych drogą elektroniczną – wyliczał.

Odnosząc się do kwestii danych, Struzik poinformował, że są pewne kategorie rejestrów, które powinny pozostać tylko w dyspozycji państwa i nie można ich udostępniać wszystkim. Niestety, w Polsce nie jest to do końca uregulowane prawnie. – Zabezpieczenie bazy danych jest bardzo trudne. W pierwszej kolejności muszą zostać wprowadzone pewne rozwiązania prawne. Musi być też wytyczona granica naszej prywatności, która nie może być naruszona. W tym przypadku wciąż, niestety, nie wdrożono barier technicznych – stwierdził Adam Struzik.

Z kolei Konstancja Piątkowska, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, odnosząc się do kwestii autonomizacji, powiedziała, że musimy zadbać o to, by rozwój społeczeństwa był równomierny i wyważony, aby były w nim interakcja i współpraca. Jej zdaniem obecnie obserwujemy ryzyko zamykania się w tzw. wyspach smart doskonałości. – Wyobraźmy sobie doskonałe miasto, świetnie monitorowane, gdzie nie ma przestępczości. Co to jednak oznacza dla obszarów leżących wokół niego? – pytała Piątkowska.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

– Jeżeli tworzymy inteligentną społeczność, to musimy jednocześnie zapewnić zaufanie do wszystkich usług, które są wdrażane po to, aby obywatele mogli czuć się bezpieczni – powiedział Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Przy wzajemnie występującej interakcji w społeczeństwie informacja musi być bezpieczna, a jednocześnie musimy być pewni, że będzie ona wykorzystywana dla dobra wspólnego. – W kontekście zasobów informacyjnych możemy mówić o zrównoważonej konsumpcji informacyjnej i to w pewien sposób wyznacza nam poziom myślenia o różnych rozwiązaniach inteligentnego miasta – stwierdził Drobek.

Prelegent poinformował również, że obecnie następują radykalne zmiany w tym zakresie. W tym roku przyjęto rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zastąpi ustawę o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie będzie stosowane od 25 maja 2018 r. i stanowi ono próbę odpowiedzi na wyzwania w kwestii ochrony prywatności danych osobowych.

Partnerstwo publiczno-prywatne

W dalszej części konferencji dyskutowano o tym, na co zwracać uwagę, realizując działania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak poinformował dr Rafał Cieślak, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, obecnie w Polsce wdrażanych jest ok. 100 projektów PPP w różnych obszarach, co pokazuje, że sektor publiczny już tak bardzo nie boi się tego typu realizacji. Przykładowo w gminie Płock obecnie realizowany jest projekt PPP w obszarze modernizacji energetycznej 24 obiektów publicznych.

– Umowa i zobowiązanie partnera prywatnego w całości są spłacone z wygenerowanych oszczędności i w umowie są one zdefiniowane jako gwarantowane na poziomie 34 proc. Umowa obejmuje siedemnaście lat – powiedział Jacek Terebus, zastępca prezydenta Płocka ds. rozwoju i inwestycji. Mówiąc o korzyściach z tego typu partnerstwa, Terebus wskazał przede wszystkim kompleksowe podejście przy projekcie do zarządzania energią cieplną i energią elektryczną oraz rzetelne zrealizowanie zadania przez partnera prywatnego. Istotną korzyścią są też gwarantowane oszczędności.

Rozwój cyfryzacji

Na temat cyfryzacji i zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni mówiła z kolei Ewa Janczar, zastępca dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Opowiadała m.in. o wpływie elektronicznej administracji na rozwój gospodarczy.

– Badania przeprowadzone przez World Economic Forum wskazują na postępującą cyfryzację. Średnio na świecie wzrost cyfryzacji kraju o 10 proc. powoduje wzrost jego PKB o 0,75 proc., a jednocześnie spadek stopy bezrobocia o 1,02 proc. – powiedziała.

A jaka jest rola administracji publicznej w budowie cyberpaństwa? Według Janczar konieczne jest budowanie systemu prawnego adekwatnego do zachodzących przemian. Ma on pozwolić na powszechne wdrożenie i egzekwowanie właściwych zasad i praktyk, które zagwarantują utrzymanie przez wszystkich kluczowych administratorów oraz użytkowników przestrzeni niezbędnego, spójnego poziomu bezpieczeństwa normalizującego procesy i procedury związane z szacowaniem ryzyka, profilaktyką, ochroną przed atakami oraz minimalizowaniem ich skutków.

W stronę innowacji

Podczas konferencji dyskutowano też o efektywnym zarządzaniu energią i adaptacji do zmian klimatu. Nieodłącznym elementem inteligentnych miast jest wprowadzanie w coraz większym zakresie e-usług, w związku z czym uczestnicy wydarzenia zastanawiali się, jak bezpiecznie wdrażać tego typu działania. Nie zabrakło też dyskusji o rozwoju mobilności miejskiej i innowacyjnych rozwiązaniach w transporcie. Rozmawiano także o odnowie obszarów zmarginalizowanych z korzyścią dla rozwoju społeczności lokalnej i rynku pracy.

Kolejna strefa w całości poświęcona była działaniom na rzecz rozwoju biznesu. Dyskusje i warsztaty objęły współpracę nauki z biznesem i zwiększanie transferu innowacyjnych rozwiązań na rynek. W gronie ekspertów rozmawiano m.in. o tym, jak opracować i z sukcesem wdrożyć firmową strategię w obszarze badań i rozwoju oraz jak angażować końcowych odbiorców w proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dyskutowano też o tym, jak łączyć młodych i kreatywnych przedsiębiorców z dużymi korporacjami. Z kolei Strefa Smart People w całości poświęcona została rozmowom na temat rozwoju ludzi, a także kapitału społecznego niezbędnego do tworzenia inteligentnych miast. Dyskutowano m.in. o rozwoju sektora ekonomii społecznej i sposobach aktywizowania różnych grup mieszkańców.

Czytaj więcej

Skomentuj