Ministerstwo Środowiska zareagowało na protesty producentów wód i napojów, obniżając w najnowszej wersji projektu ustawy Prawo wodne stawki opłat za pobieraną przez nich wodę. Zmianie nie ulegną jednak opłaty za pobór wód do spożycia, które budzą niepokój branży wod-kan.

W nowym projekcie Prawa wodnego blisko trzykrotnie obniżone zostały stawki opłat za pobór wód do celów produkcji napojów z 8,20 zł za m3 do 3 zł za m3 dla wód podziemnych i z 4,10 zł za m3 dla wód powierzchniowych do 3 zł za m3, aby zachować konkurencyjność tego sektora. Oznacza to koszt na poziomie 0,3 gr za pobrany litr wody do celów produkcji np. soków czy napojów, zarówno w przypadku wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Obniżki dla przemysłu papierniczego i rolnictwa

Zmniejszone zostały też stawki opłat związanych z wodą wykorzystywaną do produkcji papieru i wyrobów z papieru. Wynoszą one: 0,70 zł za 1 m3 pobieranej wody podziemnej i 0,35 zł za 1 m3 pobieranej wody powierzchniowej.

W przypadku wody wykorzystywanej do celów rolniczych, na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód (a więc jeżeli pobierane jest więcej niż 5 m3 wody na dobę), opłata taka wyniesie 0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej. Natomiast nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za 1 m3 pobieranej wody podziemnej.

Ceny dla wod-kan bez zmian

Ministerstwo nie odniosło się jednak do obaw branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która prawdopodobnie w 2017 r. będzie zmuszona podnieść cenę wody dla odbiorców. W takiej samej wysokości pozostają opłaty za pobór wód w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ich wysokość to 1,64 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,82 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej.

Projekt nowego Prawa wodnego został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów 13 lipca 2016 r. Jego nowy tekst, który zawiera zmienione stawki opłat (w stosunku do tych zwartych w obecnie dostępnym projekcie z 23 czerwca) będzie dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji przed rozpatrzeniem projektu przez Radę Ministrów. Pod koniec lipca projekt będzie skierowany pod obrady Rady Ministrów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj