1 / 17

Aby powstrzymać niekontrolowane zrzuty ścieków do Łeby, MPWiK w Lęborku oczyściło strategiczne kolektory kanalizacyjne oraz zmodernizowało komorę przelewu burzowego.

W ostatnim czasie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku otrzymywało sygnały o samoczynnym uruchomieniu się przelewu burzowego w rejonie mostu w skrzyżowaniu al. Wolności i ul. Głowackiego. Dochodziło tym samym do zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Łeby.

Przyczyną takich zdarzeń są rozwiązania techniczne wprowadzone podczas budowy systemu kanalizacyjnego Lęborka. Koncepcje i projekt sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami technicznymi i pierwszą (mechaniczną) oczyszczalnią ścieków opracowywane były w latach dwudziestych poprzedniego wieku. W tamtym czasie za pomocą tych samych kolektorów kanalizacyjnych odprowadzano zarówno ścieki sanitarne oraz wody deszczowe i roztopowe. Ścieków sanitarnych było zdecydowanie mniej niż obecnie. Wynika to z gęstości zaludnienia, ilości wody dostarczanej mieszkańcom Lęborka, braku przemysłu itp. Ilość wód opadowych odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego także się zwiększyła. Przybyło terenów utwardzonych i dachów.

Główne kolektory kanalizacyjne, niektóre urządzenia techniczne i pierwsza oczyszczalnia ścieków funkcjonowały już w 1923 r. Jednym z elementów systemu kanalizacyjnego miasta wybudowanym w tym czasie był przelew burzowy ulokowany pod skrzyżowaniem al. Wolności i ul. Obrońców Westerplatte. Jego zadaniem była ochrona oczyszczalni przed zalaniem ściekami pochodzącymi z nawalnych opadów deszczu. W czasie dużego opadu deszczu, wody bardzo szybko wypełniały kolektory kanalizacyjne mieszając się ze ściekami sanitarnymi. Gdyby tak wielka fala ścieków dotarła w jednej chwili na oczyszczalnię doszłoby do jej zalania. Drugim niebezpieczeństwem było zalanie ściekami piwnic domów zlokalizowanych w rejonie śródmieścia (takie niebezpieczeństwo istnieje nadal). Aby zapobiec takim zdarzeniom konstruktorzy systemu kanalizacyjnego Lęborka wbudowali specjalną komorę, w której zamontowali zwężkę regulującą przepływ ścieków w kierunku oczyszczalni.

W komorze znajduje się również korona przelewowa i przelew burzowy do rzeki Łeby, którym zrzucany jest nim nadmiar ścieków grożący zalaniem domów w śródmieściu Lęborka. Tak skonstruowany i wybudowany system kanalizacyjny funkcjonuje do dziś.

Po ostatnich, coraz częstszych, załączeniach się przelewu burzowego i związanych z nimi interwencjach służby eksploatacyjnych MPWiK, podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji. Wszystkie kolektory kanalizacyjne, których zapchanie mogłoby powodować niekontrolowane zrzuty ścieków do rzeki Łeby zostały dokładnie wyczyszczone. Dokonano szczegółowej inspekcji komory przelewowej. Na podstawie wyników przeglądu opracowano zakres działań naprawczych.

Ponadto dokonano przełączeń kolektorów kanalizacyjnych w obrębie komory przelewu burzowego, czego efektem jest zwiększenie możliwości przepływu ścieków w kierunku Głównej Przepompowni Ścieków (dawnej oczyszczalni ścieków). Takie rozwiązanie powinno sprawić, iż przelew burzowy będzie załączał się bardzo rzadko i tylko w okresie szczególnie dużych opadów deszczu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj