MSWiA przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla składujących i magazynujących odpady. Branżowcy załamują ręce.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Ma być mniej pożarów

Rozporządzenie ma wprowadzić m.in. obowiązek gromadzenia odpadów w wyznaczonych strefach pożarowych, których wielkość także została określona. Na przykład powierzchnia strefy pożarowej znajdująca się poza budynkiem nie będzie mogła liczyć więcej niż 1000 m kw. w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych i rozdrobnionych opon oraz 3000 m kw. w przypadku odpadów palnych innych niż te wymienione powyżej

Rozporządzenie wprowadza również podział stref pożarowych na sekcje, określa podstawowe wymagania dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego, ścian separacyjnych, a także definiuje wymagania dotyczące maksymalnej wysokości składowania stałych odpadów palnych. To ostatnie ma być kluczowe z punktu widzenia prowadzonej akcji gaśniczej.

Połowa zakładów do zamknięcia?

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, „formułując wymagania zawarte w projekcie rozporządzenia wykorzystano doświadczenia zebrane przez Państwową Straż Pożarną w czasie gaszenia pożarów miejsc gromadzenia odpadów oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej zawarte w funkcjonujących w innych państwach przepisach i źródłach wiedzy technicznej, dotyczących miejsc gromadzenia i przetwarzania odpadów palnych”.

Jednak część przedstawicieli branży gospodarki odpadami uważa, że wprowadzenie rozwiązań zapisanych w projekcie rozporządzenia MSWiA stanowi realną groźbę zamknięcia nawet połowy zakładów przetwarzających odpady.

– Nie zmienia się prawa w takim tempie, zwłaszcza w zakresie, w którym trzeba technicznie dostosować zakład, a czasem wręcz go przebudować. Nie da się tego zrobić w dwa miesiące – komentuje Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK.

Liczący 28 stron dokument (w którym można zapoznać się tutaj) jest datowany na 3 czerwca 2019 r. Na strony RCL trafił 6 czerwca. Zgodnie z propozycją MSWiA rozporządzenie ma wejść w życie 22 sierpnia 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

6 Komentarze

 1. Branża wrze na forach, mówi że się zamyka, biadoli to to tu tam, a jakoś żadnych konkretnych ruchów mających na celu dialog z Ministerstwem i wspólne zebranie się nie wykonuje. Co więcej wdraża te zmiany u siebie i w ich trakcie jakos juz nie marudzi. znaczy to – dobrze jest. Po co tu krzyczeć?

 2. Zostałem poproszony o analizę projektu… Pozwolę sobie przedstawić kilka uwag
  Przepisy zawarte w przepisach Rozporządzenia jako przepisy przeciwpożarowe są dużo bardziej restrykcyjne niż przepisy obowiązujące w innych krajach unii europejskiej.
  Jest to kolejne obciążenie branży, w większości niepotrzebne.
  Zagadnienie to jest w sposób wystarczający regulowane przez następujące akty:
  Projekt ponadto może kolizję interpretacyjną z następującymi aktami prawnymi:
  1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
  2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
  4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi;
  5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;
  6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
  Poza tym proszę zwrócić uwagę na par. 2 Rozporządzenia (projektu) – zapłacisz za ekspertyzy dostaniesz odstępstwo od warunków.
  Jeśli Rozporządzenie wejdzie 22 sierpnia 2019 nie jest realnym aby do 5 września 2019 złożyć wnioski aktualizacyjne, trzeba będzie robić ponownie operaty p.poż czytaj permanentnie aktualizować pozwolenia

 3. Niech cofną zakaz składowania dla odpadów kalorycznych > 6MJ, to 95% pożarów odpadów zniknie. Robi się problem z paliwem alternatywnym, cementownie płaciły za odpady, a teraz chcą, żeby im płacić za odbiór. Będą rosły kolejne hałdy do spalenia na wolnym powietrzu…

 4. Szkoda komentować , niech pozamykają wszystko w cholerę , we wrześniu szykuje się armagedon , albo jak kto woli Neapol ,
  a ceny poszybują w górę tak wysoko aż zacznie się opłacać wywozić za granicę , w przyszłym roku Kowalski zapłaci minimum 50 procent więcej , po prost SUPER !!!!!!! Czas zwijać biznesy i szukać pracy za granicą .

Skomentuj