Systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach oraz projekty dotyczące zdegradowanych terenów miejskich to przedsięwzięcia, które mogą uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłoszonych właśnie naborów.

Wnioski dla Działań 2.1 i 2.5. w ramach POiIŚ mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Działanie 2.1 dotyczy adaptacji do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. W ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursie chodzi o systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca do 19 września 2016 r. Fundusz ma do wydania w ramach tego konkursu 200 mln zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć TUTAJ.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił też konkurs projektów w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz inwentaryzacji terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 104,2 mln zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj