1 / 9

Jakie są główne problemy w obszarze gospodarki odpadami w Polsce, a jakie w sektorze gospodarki wodno–ściekowej? Co nurtuje branżę energetyczną i jak rozsądnie realizować planowanie przestrzenne w obszarach metropolitalnych?

Powyższe zagadnienia były tematami dyskusji podczas środowej (12 października) konferencji  zorganizowanej na targach Pol-Eco-System 2016 w Poznaniu.

Piąta Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska “Polityka ochrony środowiska na obszarach miejskich” została zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznania. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Jan Szyszko, minister środowiska.

Szukajmy innowacji w gospodarce odpadami

W ramach pierwszej sesji poświęconej gospodarce odpadami dyskutowano m.in. o aktualizacji KPGO i WPGO, o spalarniach odpadów w polskich metropoliach oraz współpracy metropolitarnej lub międzygminnej w prowadzeniu systemów gospodarki odpadami. Wiele uwagi poświecono też kwestom in house oraz gospodarce cyrkulacyjnej.

Pierwsze z pytań Krzysztof Mączkowski, koordynator ds. strategii w WFOŚiGW w Poznaniu skierował do Macieja Kiełbusa z kancelari Dr Krystian Ziemski & Partners, a dotyczyło ono charakteru zmian w systemie prawnym w gospodarce odpadami. Zapytał, czy obecne zmiany w tym obszarze są rewolucyjne czy raczej ewolucyjne.

– Miałem nadzieję, że rewolucję w gospodarce odpadami mamy już za sobą. Wierzyłem również, że dalsze zmiany, szczególnie te dotyczące prawa, będą miały charakter już tylko ewolucyjny.  Jednak toczące się dyskusje wokół prawa wskazują na to, że dalej będzie to rewolucja – powiedział  M. Kiełbus.

I wyjaśnił, że niestety wciąż istnieje duży poziom niestabilności prawa. – Nie mówmy już o kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecnie należy mówić raczej o napisaniu jej od nowa – zaapelował.

Z kolei Tomasz Styś z Instytutu Sobieskiego mówił o zaletach wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. circular economy. – Jest to bardzo dobry projekt funkcjonowania gospodarek na całym świecie. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na trzy korzystne kwestie, należą do nich w pierwszej kolejności synergie międzysektorowe dotyczące np. polityki klimatycznej. Po drugie korzystne będzie pozyskiwanie surowców dla gospodarki. Trzecia kwestia dotyczy wdrożenia modeli innowacyjnych co ostatecznie będzie bardzo dobre dla gospodarki – powiedział T. Styś.

Do dyskusji włączyła się też dr inż. Daria Zielińska, ekspert POIŚ w zakresie gospodarki odpadami, Główny Ekolog w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu. – W BOŚ często spotykam się z finansowaniem projektów bardzo innowacyjnych, które często są pomysłami polskimi. Mamy zatem w naszym kraju potencjał i wydaje się, że realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli na jego rozwinięcie wewnątrz Polski – poinformowała.

D. Zielińska zwróciła też uwagę, że obecnie jesteśmy przed okresem wykorzystania – być może po raz ostatni – środków finansowych z UE. Warto zatem zainwestować przykładowo w technologie niskoemisyjne i niskoodpadowe. – Pozwólmy zatem na połączenie świata biznesu ze światem naukowym a UE wciąż daje nam tego typu możliwości – podkreśliła.

Brzeziny i modelowe innowacje

W dalszej części Hanna Marliere, prezes Envi-Pro i dyrektor Green Managament Group zwróciła uwagę, że wiele polskich samorządów to struktury skostniałe. Choć, jej zdaniem,  zdarzają się już samorządy wychodzące naprzeciw innowacjom. Należą do nich np. Brzeziny.

Czy samorządy są gotowe na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań? – Istnieją w Polsce jednostki samorządowe, które są już gotowe wdrażać innowacyjne rozwiązania. Te rozwiązania muszą być jednak bardzo elastyczne – powiedział M. Kiełbus. I dodał, że na rynku polskim są widoczne dobre praktyki, np. we wspomnianych Brzezinach. Tego typu samorządy powinny stanowić przykład, który zachęci kolejnych przedstawicieli gmin do podążania przetartym już szlakiem. – Nie oczekujmy od małych samorządów, że to one będą pionierem innowacji. One będą podążać drogą wdrożonych rozwiązań w innych samorządach – stwierdził.

H. Marliere, podsumowując panel dyskusyjny, podkreśliła, że w Polsce istnieje potrzeba zmian i pójścia w stronę innowacji. W jej odczuciu Polska znalazła już swoją drogę i najlepiej byłoby gdyby była to droga ku gospodarce o obiegu zamkniętym. – Szukajmy rozwiązań właściwych i specyficznych dla naszego wewnętrznego rynku – zaznaczyła.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Pani Hanna Marliere przesadziła z tymi “skostniałymi samorządami”. Jest bardzo dużo gmin, które działają prężnie i w ostatnich latach zrealizowały wiele znaczących inwestycji. Nie każdy samorząd jest bogaty, ale znacząca większość z nich skutecznie dąży do wprowadzenia takich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które prowadzą do spełnienia wymogów ustawowych.

    • Kodu: inwestycji to może ‘narealizowały’ tylko jaki jest ich efekt w gospodarce odpadami? Selektywna zbiórka i recykling leżą i kwiczą. W odpowiedzi na GOZ chce się zainwestować w 56 nowych spalarni. Niech samorząd się obudzi i zacznie z sensem myśleć o przyszłości, nie o złotych cielcach inwestycji, ale o realnych efektach.

Skomentuj