1 / 11

13 rodzajów posadzonych roślin, 6 worków nawiezionej kory drzewnej i torfu to efekty nietypowej lekcji przyrody, która odbyła się 26 kwietnia na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

Młodzież pod okiem ogrodnika, historyka i wolontariuszy Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody uporządkowała zabytkowy wirydarz (zielnik) znajdujący się na terenie szkoły.

Poznańskie Wzgórze Reformatów, na którym znajduje się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących to miejsce z ciekawą historią. Niegdyś wznosiły się tu kościół i klasztor, a później szpital wojskowy oraz seminarium.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Przywrócić dawny blask

Jedną z „pamiątek” z przeszłości wzgórza jest stary wirydarz z przełomu XVII-XVIII w., czyli rodzaj ogrodu, który stanowił „zielone serce” klasztoru. Mnisi hodowali w nim różne rośliny (mające m.in. wartość leczniczą). Kilka lat temu grupa pasjonatów postanowiła zrewitalizować to miejsce i sprawić, by odzyskało ono dawny blask. W akcję zaangażowali się m.in. nauczyciele oraz wychowankowie szkoły. Nie zabrakło ich również podczas wtorkowych działań.

– Akcja związana z rewitalizacją zabytkowego wirydarza na stałe wpisała się w kalendarz imprez odbywających się w naszej szkole – mówiła Aleksandra Piechowiak, V-ce Dyrektor ds. Szkół ponadgimnazjalnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu. – To nietypowa, a przede wszystkim niezwykle pouczająca lekcja przyrody i historii, która, podobnie jak inne działania charytatywne, społeczne i sportowe, pozwala uczniom naszej szkoły realizować swoje pasje i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym – dodała.

Aktywnie działać razem

Wtorkowa akcja ekologiczna była jedną z kilku inicjatyw, realizowanych na Wzgórzu Reformatów przez Fundację Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. – Nasz projekt na Wzgórzu Reformatów odbywa się pod hasłem „Apteka natury za oknem”. Zakłada on zarówno renowację zabytkowego wirydarza, jak i zegara oraz okien w budynku szkoły – mówił Karol Marczak z Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. – Projekt realizuje główne cele działalności naszej fundacji: ratowanie zabytków architektury historycznej, aktywność na rzecz środowiska naturalnego i integrowanie wokół tych zadań środowisk lokalnych. W najbliższym czasie planujemy kontynuować nasze działania na poznańskiej Śródce – dodał.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj