Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę kolejnego odcinka S6 oraz rozbudowy fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace mają zakończyć się w 2021 r. i kosztować ponad 817 mln zł.

Jak poinformował gdański oddział GDDKiA, najlepszą ofertę złożyła firma Pol-Aqua, która była jedną z dziewięciu firm startujących w przetargu. Jego wyniki ogłoszono w piątek, 19 stycznia.

Startujący oferenci mają 10 dni na ewentualne wniesienie odwołania od decyzji komisji. Jeśli takowych nie będzie, wówczas inwestycja zostanie powierzona Pol-Aqua, które zadeklarowała, że zaprojektuje i wybuduje tę trasę w 34 miesiące (nie licząc okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca) i udzieli dziesięcioletniej gwarancji.

Planowany odcinek S6 znajduje się między węzłami Szemud i Gdynia Wielki Kack. Liczy około 20,2 km, powstaną na nim trzy węzły: Koleczkowo, Chwaszczyno i Gdynia Dąbrowa. Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. W ramach planowanej inwestycji dojdzie rozbudowa niemal trzykilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. W pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack ma powstać trzypasmowa droga.

GDDKiA zapowiada również ogłoszenie kolejnych przetargów związanych z budową S6. Pierwszy na odcinek między Luzinem i Szemudem, drugi – na trasę między Bożympolem Wielkim i Luzinem. Każdy z nich ma liczyć ponad 10 km.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj