Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

We wtorek posłowie przegłosowali kilkadziesiąt poprawek. Jedna z nich dotyczyła biomasy. W projekcie wprowadzono definicję biomasy lokalnej, czyli takiej, która jest pozyskiwana pierwotnie w promieniu do 300 km od instalacji OZE.

Kolejna poprawka dotyczyła opłaty przejściowej. Zgodnie z zapisami projektu ma ona wzrosnąć z 3,87 zł do 8 zł brutto miesięcznie.

W nowelizacji dokonano zmian w zakresie gromadzenia pieniędzy przeznaczanych na wspieranie rozwoju OZE. Zlikwidowano Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO), a jego obowiązki przejął Zarządca Rozliczeń.

Propozycje dotyczą też ilości biomasy w tzw. instalacji spalania wielopaliwowego. Zmieniono poprzedni zapis o jej udziale z 20 na ponad 15 proc. łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw. Ma to zwiększyć wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego. Współspalać będzie można ulegające biodegradacji odpady komunalne czy przemysłowe.

Zmiany dotyczyły również Prosumentów. W myśl projektu będą oni produkowali energię elektryczną jedynie na własny użytek, a nie dla zysku. Wsparcie ma być zrównane dla wszystkich, bez względu na wielkość źródła. Prosumentami mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale i np. samorządy czy firmy.

W środę w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj