1 / 64

W środę w Bydgoszczy zakończyła się dwudniowa (7-8 czerwca 2016 r.) konferencja organizowana przez firmę Abrys „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, natomiast partnerem branżowym zostało Stowarzyszenie Wodociągów Kujaw i Pomorza.

Pierwszego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny poświęcony przetwarzaniu osadów ściekowych oraz aż trzy sesje tematyczne. W pierwszej z nich, dedykowanej prawnym i finansowym aspektom zagospodarowania  osadów ściekowych, uczestnicy mieli okazję wysłuchać prof. Sadeckiej i mec. Macieja Szambelańczyka w ich wystąpieniach dotyczących aspektów prawnych związanych z zagospodarowaniem osadów. Z kolei kryteria dofinansowania projektów gospodarki wod-kan w ramach PROW omówił dr inż. Tomasz Warężak.

Praktyczne problemy eksploatacyjne przy zagospodarowaniu osadów ściekowych to z kolei zagadnienie, które dominowało w sesji drugiej. Wystąpił w niej m.in. Piotr Kopek, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” z Bełchatowa, który eksploatację instalacji hybrydowej omówił na przykładzie problemów, z jakimi boryka się reprezentowana przez niego spółka.

W panelu dyskusyjnym, moderowanym przez Annę Lembicz – redaktor prowadzącą miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” zastanawiano się, jaką metodę przetwarzania odpadów ściekowych wybrać dla konkretnego przedsiębiorstwa wod-kan. Obok wspomnianego już grona profesorskiego, udział w dyskusji wzięli przedstawiciele firm oferujących konkretne rozwiązania i technologie: Katarzyna Trojanowska (Eurotech), Agnieszka Spodzieja (Equipo), Andrzej Dziuba (Krevox).

Uczestnicy debaty byli zgodni, że metody ostatecznego zagospodarowania osadów muszą być wyznaczane indywidualnie dla każdej z oczyszczalni ścieków na bazie wnikliwego rozpoznania zasobów i możliwości konkretnej oczyszczalni, a przy analizie należy wziąć pod uwagę m.in. takie czynniki jak ilość i jakość powstających osadów, koszty zagospodarowania tego surowca, czy warunki techniczne. Nie należy również zapominać o kontroli wpływu danego rozwiązania na środowisko naturalne, czy o przyzwoleniu społecznym na zastosowanie proponowanych metod.

Pierwszy dzień obrad zakończyła sesja omawiająca praktyczne problemy wykorzystania osadów, w której udział wzięli m.in. eksploatatorzy dzielący się swoimi doświadczeniami. Przemawiała m.in. Zdzisława Marzec z Międzyrzeckiego PWiK, która swoje wystąpienie poświęciła problematyce rolniczego wykorzystania osadu. Doświadczenia z technologii wapnowania przybliżył Aleksander Kozłowski z krośnieńskiego PWK.

Podczas drugiego dnia konferencji nastąpił przegląd krajowych doświadczeń eksploatacyjnych zwieńczony wystąpieniem reprezentanta Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych w Bydgoszczy Mariusza Staszczyszyna. M. Staszczyszyn przybliżył zebranym tę instalację, a następnie, podczas wyjazdu technicznego kończącego tegoroczne obrady, oprowadził uczestników konferencji po terenie oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy, której ITPO stanowi integralną część.

Czytaj więcej

Skomentuj