1 / 6

Na zaproszenie redakcji kwartalnika „Recykling” we współpracy z Konkursem o Puchar Recyklingu zebrało się wąskie grono ekspertów, by obradować o recyklingu szkła – zbiórce, zagospodarowaniu i jego odzysku.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej omówione zostaną problemy kosztów selektywnej zbiórki, poruszone zostaną także granice opłacalności i problemy związane z recyklingiem. Uczestnicy debatować będą także o tym, jakie kroki należy uczynić, aby zintensyfikować działania oraz jakie uwarunkowania rynkowe winny ulec zmianie i postarają się odpowiedzieć na pytanie jaki jest udział szkła z recyklingu wykorzystywanego w produkcji szkła.

Specjaliści zastanowią się także nad efektywnością metod selektywnej zbiórki w kontekście obowiązku osiągnięcia do 2020 r. przez gminy poziomu 50% i czy jest możliwość zwiększenia udziału odzyskiwanego szkła.

Eko lokator Toruń

Na te i inne pytania odpowiedzą przedstawiciele RIPOK-ów, organizacji odzysku, hut szkła i recyklerzy. Najważniejsze tematy poruszone podczas spotkania opisane zostaną w artykule, który ukaże się w najbliższym, drugim wydaniu kwartalnika “Recykling”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj