Polskie i unijne prawodawstwo dotyczące gospodarki osadami ściekowymi, przegląd procesów technologicznych, wymiana doświadczeń i wyzwań eksploatatorów zakładów termicznej utylizacji osadów ściekowych – to główne tematy konferencji poświęconej suszeniu i termicznemu przekształcaniu osadów ściekowych, która odbędzie się w drugiej połowie września w Gdańsku.

Organizowana przez firmę Abrys konferencja „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” odbędzie się  od 22 do 22 września w Gdańsku i będzie to już dziesiąte, jubileuszowe jej wydanie. Oprócz licznych wystąpień ekspertów, w programie konferencji przewidziano panele dyskusyjne, które będą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących gospodarki osadami ściekowymi w Polsce po 1 stycznia 2016 roku, w tym m.in. związanych z jakością produktów własnych oczyszczalni ścieków i odzyskiem energii.

W ramach konferencji przewidziane są również wizyty techniczne w obiektach wykorzystujących technologię suszenia i monospalania osadów. Wizyty odbędą się w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych zlokalizowanej w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej oraz Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych zlokalizowanej w Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.

Więcej informacji o konferencji (program, formularz zgłoszeniowy) można znaleźć TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj