1 / 5

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały 7 czerwca br. z NATO Energy Security Centre of Excellence (Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO) list intencyjny o dwustronnej współpracy w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

Dotyczyć ona będzie głównie wymiany informacji i doświadczeń związanych z bezpieczeństwem infrastruktury elektroenergetycznej. Podpisana umowa jest pierwszą, jaką polska instytucja podpisała z centrum eksperckim Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Bezpieczeństwo energetyczne, w tym bezpieczeństwo infrastruktury elektroenergetycznej, jest jednym z  priorytetów PSE pełniących rolę Operatora Sieci Przesyłowej w Polsce. Jest także jednym z  największych wyzwań, zwłaszcza w kontekście takich zagrożeń, jak m.in. cyberterroryzm, dezinformacja, czy zamachy terrorystyczne. Dlatego też, podpisując list intencyjny strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury elektroenergetycznej.

MTP 300 x 250

Współpraca ta polegać będzie przede wszystkim na: wymianie wiedzy i dobrych praktyk, wymianie ekspertów i naukowców we wspólnych projektach, a także planowaniu, koordynacji i wdrażaniu wspólnych projektów. W ramach współpracy organizowane będą wspólne seminaria, warsztaty i szkolenia. Umowa ułatwi także odbywanie stażów przez studentów, wymianę niesklasyfikowanych rezultatów i wyników przeprowadzonych badań, wymianę informacji o planowanych i trwających wydarzeniach organizowanych przez strony w  obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

Celem współpracy jest tworzenie środowiska dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla naszego kraju, ale także dla Europy i wszystkich państw, które będą chciały przyłączyć się do tego systemu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj