1 / 5

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały 7 czerwca br. z NATO Energy Security Centre of Excellence (Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO) list intencyjny o dwustronnej współpracy w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

Dotyczyć ona będzie głównie wymiany informacji i doświadczeń związanych z bezpieczeństwem infrastruktury elektroenergetycznej. Podpisana umowa jest pierwszą, jaką polska instytucja podpisała z centrum eksperckim Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Bezpieczeństwo energetyczne, w tym bezpieczeństwo infrastruktury elektroenergetycznej, jest jednym z  priorytetów PSE pełniących rolę Operatora Sieci Przesyłowej w Polsce. Jest także jednym z  największych wyzwań, zwłaszcza w kontekście takich zagrożeń, jak m.in. cyberterroryzm, dezinformacja, czy zamachy terrorystyczne. Dlatego też, podpisując list intencyjny strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury elektroenergetycznej.

Współpraca ta polegać będzie przede wszystkim na: wymianie wiedzy i dobrych praktyk, wymianie ekspertów i naukowców we wspólnych projektach, a także planowaniu, koordynacji i wdrażaniu wspólnych projektów. W ramach współpracy organizowane będą wspólne seminaria, warsztaty i szkolenia. Umowa ułatwi także odbywanie stażów przez studentów, wymianę niesklasyfikowanych rezultatów i wyników przeprowadzonych badań, wymianę informacji o planowanych i trwających wydarzeniach organizowanych przez strony w  obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

Celem współpracy jest tworzenie środowiska dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla naszego kraju, ale także dla Europy i wszystkich państw, które będą chciały przyłączyć się do tego systemu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj