O zamkniętą komorę fermentacyjną, kotłownię do spalania biogazu oraz o stację mechanicznego zagęszczania osadu wzbogaciła się oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy. Oddanie do użytku nowych obiektów wartych 7 mln zł nastąpiło 20 czerwca br. Część kwoty na inwestycję w wysokości 2 mln 921 tys. zł wyłożył WFOŚiGW we Wrocławiu. Oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy, oddano do eksploatacji w 1997 r. Przyjmuje ona nieczystości z 37 tys. miasta Oleśnica. Maksymalna przepustowość obiektu wynosi 15 tys. m3 na dobę.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj