1 / 8

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” doceniła zrealizowaną przez MPWiK S.A. w Krakowie inwestycję, przyznając jej Zielony Laur 2015.

Statuetkę i dyplom honorowy odebrał z rąk Ministra Środowiska, profesora Jana Szyszko, Ryszard Langer, prezes Zarządu Wodociągów Krakowskich. Zaszczytnym wyróżnieniem nagrodzono zrealizowaną przez przedsiębiorstwo „Modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Kujawy”, dzięki której możliwe jest spełnienie podwyższonych, rygorystycznych norm związanych z usuwaniem związków biogennych. Kapituła konkursu doceniła fakt, że przeprowadzona inwestycja w znaczący sposób przyczyniła się do ochrony środowiska naturalnego oraz wpływa na standard i komfort życia mieszkańców.

Przedsięwzięcie obejmowało modernizację i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni. Realizacja tego kontraktu pozwoliła na uzyskanie wyższej efektywności oczyszczania ścieków oraz na spełnienie warunków Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie usuwania związków azotu. Inwestycja realizowana była w ramach unijnego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie- Etap II” wartego ponad 63 mln zł.

Nagroda, którą otrzymało krakowskie przedsiębiorstwo – „Zielone Laury” przyznawane są dorocznie w konkursie organizowanym przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” (PIGE). Otrzymują je instytucje, samorządy, firmy i osoby indywidualne za działania proekologiczne, a zwłaszcza za istotny wkład w poprawę jakości wód, powietrza, gleby oraz ograniczenia hałasu. Tegoroczna uroczystość wręczenia „Zielonych Laurów” odbyła się 6 kwietnia br. w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Dorota Jakuta zaprasza na Envicon Water [WIDEO]

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj