1 / 10

Śremskie Wodociągi zakończyły modernizację układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Nochowie. W ramach inwestycji wartej ponad 460 tys. zł wymieniono m.in. zbiorniki retencyjne oraz zestawy pompowe.

Stacja w Nochowie jest ważnym ogniwem systemu wodociągowego gminy Śrem. Posiadająca zdolność produkcyjną 60 m3/h, zaopatruje w wodę południowo–zachodnią część gminy (miejscowości: Nochowo, Wyrzeka, Marszewo, Dalewo, Mórka, Kadzewo, Bodzyniewo, Pełczyn i Nochówko).

Pierwszym etapem inwestycji, wartej ponad 460 tys. zł, była wymiana zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, które są elementem stacji uzdatniania, i z których woda wtłaczana jest do sieci wodociągowej a następnie dostarczana klientom. Zbiorniki umożliwiają czasowe gromadzenie wody, zapewniając przez to ciągłość dostaw w godzinach jej największego zużycia. W ramach inwestycji, rozpoczętej w 2014 r., wyeksploatowane trzy zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m3 każdy, zastąpione zostały nowymi zbiornikami. Pojemność każdego z nich wynosi 150 m3, dzięki czemu zdolność magazynowania wody na terenie stacji zwiększyła się o 50%. Przeprowadzone prace zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody, szczególnie w okresach letnich.

Następnym etapem zadania był remont układu technologicznego uzdatniania wody, w ramach którego dokonano kompleksowego czyszczenia filtrów, wymieniono ich orurowanie i armaturę. Wykonano również prace budowlane wewnątrz budynku technologicznego, mające na celu zapewnienie należytych warunków higienicznych w hali filtrów i poprawę estetyki pomieszczenia.

Kolejnym etapem prac był montaż nowego zestawu pomp sieciowych i pomp płucznych. Jego całkowity koszt to prawie 120 tys. zł. Pompy sieciowe służą do wtłaczania uzdatnionej wody gromadzonej w zbiornikach do sieci wodociągowej. Zamontowany zestaw pomp pozwala wprowadzić do układu dystrybucji nawet 30 m3 wody w ciągu godziny. Pompy płuczne służą natomiast do czyszczenia filtrów służących do uzdatniania wody. Złoża filtracyjne płukane są wodą uzdatnioną, a prawidłowe prowadzenie procesu płukania jest niezbędne dla zapewnienia należytej jakości wody, z której korzystają klienci Śremskich Wodociągów. Montaż nowych zestawów pompowych przyczynił się do poprawy warunków prowadzenia procesu uzdatniania wody oraz zwiększenia niezawodności dostaw wody do odbiorców.

W 2016 r planowane jest jeszcze wykonanie termomodernizacji budynku stacji (na finansowanie tego zdania złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) oraz uporządkowanie terenu SUW.

Czytaj więcej

Skomentuj