Od 1 lipca 2017 r. cztery frakcje i pięć kubłów na odpady

Od 1 lipca na terenie całego kraju zaczyna obowiązywać jednolity system segregacji odpadów. Od tej pory będziemy je dzielić na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady.