Odpadowy kryzys w Warszawie. Samorządowcy chcą wyjaśnień

Termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii nie będzie włączane do poziomów recyklingu – podało Ministerstwo Środowiska reprezentowane przez Magdę Gosk podczas konferencji o problemach aglomeracji warszawskiej w podwarszawskim Izabelinie. Gosk odniosła się również do budzącego wiele emocji przesunięcia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów o rok.