Dwie pierwsze partie odpadów komunalnych przywiezionych nielegalnie do Polski z Wielkiej Brytanii zostały zwrócone do kraju wysyłki. Na przełomie czerwca i lipca służby zatrzymały w Gdańsku 45 kontenerów zawierających łącznie ok. 1097 ton odpadów z Wysp Brytyjskich.

Ponad 1000 kontroli przeprowadzili w czerwcu i lipcu funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w ramach ogólnoświatowej operacji DEMETER IV. Kontrolowano transgraniczne przemieszczanie odpadów w obrocie morskim i lądowym.

W portach morskich w Gdańsku i w Gdyni funkcjonariusze przeprowadzili około 200 kontroli, w trakcie których otwarto przeszło 500 kontenerów. Pracownicy Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali osiem przesyłek nielegalnie przemieszczanych odpadów. Natomiast funkcjonariusze z Oddziału Celnego Baza Kontenerowa w Gdyni wykryli siedem transportów odpadów nielegalnie przetransportowanych drogą morską.

Łącznie, od 28 czerwca do 12 lipca, Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zatrzymały 45 kontenerów zawierających około 1097 ton odpadów z Wielkiej Brytanii. Odpady te transportowane były jako tworzywa sztuczne, jednak kontrole wykazały, że były to zmieszane odpady komunalne.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska negocjował zwrot odpadów z brytyjską Agencją ds. środowiska. W wyniku podjętych działań: 6 września – dziewięć kontenerów o łącznej masie 225 ton, a 9 września – 25 kontenerów o łącznej masie 600 ton zostało odesłanych do Wielkiej Brytanii. Zwrot pozostałych kontenerów planowany jest w najbliższych dniach. Agencja Brytyjska podjęła kroki w celu skontrolowania firm, które wysłały odpady.

Źródło: GIOŚ

Czytaj więcej

Skomentuj