Andrzej Tersa, prezes Energi Zakładu Elektrowni Wodnych z siedzibą w Straszynie otrzymał odznaczenie "Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej". To honorowe wyróżnienie, przyznawane jest przez Ministra Środowiska za zaangażowanie w działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska i ekologii. Andrzej Tersa jest związany z energetyką wodną od 2000 r. Kierowana przez niego firma to spółka zależna Koncernu Energetycznego Energa SA powołana w 2003 r. Grupuje ona 13 elektrowni wodnych: dziewięć na rzece Raduni i cztery na Wierzycy, wytwarzając energię elektryczną o łącznej wielkości 40 GWh rocznie. Spółka została wyróżniona przez Bank Ochrony Środowiska za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem. Podstawową dziedziną działalności Energa ZEW jest wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej w sposób tradycyjny, przy zastosowaniu turbin wodnych. Firma angażuje się też w przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska wodnego (np. gospodarowanie wodą rzeki Raduni, unieszkodliwianie zanieczyszczeń) oraz działania przeciwpowodziowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj