1 / 9

Redakcja miesięcznika „Czysta Energia” po raz szesnasty zaprosiła zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii na konferencję towarzyszącą targom Pol-Eco-System w Poznaniu.

Forum Czystej Energii rozpoczął Maciej Kapalski, przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii referatem na temat uregulowań prawnych dla rozwoju energetyki odnawialnej w świetle aktualnie prowadzonych zmian w ustawie o OZE.

Wskazał on cele w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. – Jednym z tych celów jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% do 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych – powiedział M. Kapalski.

– Nowelizacja ustawy o OZE, która obowiązuje od 1 lipca 2016 roku zmieniła wsparcie technologiczne (aukcje) oraz świadectwa pochodzenia (funkcjonujące instalacje OZE). Zapewniła kontynuację wsparcia kogeneracyjnego dla biogazowni. Wprowadziła także możliwość nowych form prowadzenia działalności gospodarczej: budowy klastrów, spółdzielni energetycznych – wyjaśniał przedstawiciel Ministerstwa Energii. Szczegółowo omówił zmiany systemu wsparcia dla OZE.

Nowości technologiczne poprawiające wydajność biogazowni rolniczych omówiła Sylwia Koch-Kopyszko reprezentująca Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. – Rząd wsparł stabilne źródła energii – oceniła zmiany w ustawie o OZE. Prelegentka opisała technologię Probiogas, której układ technologiczny pozwala na bardzo dużą swobodę w zakresie wykorzystywanych substratów. Omówiła także wady i zalety wykorzystywania słomy w biogazowniach, akcelerator biotechnologiczny oraz technologię economizer steam explosion.

Na temat przyszłości biogazowni w świetle nowelizacji ustawy o OZE wypowiadał się Tymoteusz Mądry reprezentujący Kancelarię Sójka, Maciak, Mataczyński Adwokaci. – Preferencyjne rozwiązania dotyczą jedynie części rynku biogazu – zaznaczył T. Mądry. Zwrócił uwagę na niebieskie certyfikaty – nowy rodzaj świadectw pochodzenia energii, a także na zmiany w systemie aukcyjnym.

Forum Czystej Energii swoją tematyką obejmie również klastry energii, magazyny energii, zagadnienia techniczne i ekonomiczne dotyczące prosumenta, a także finansowanie produkcji biogazu rolniczego ze środków publicznych.

Konferencję po raz szesnasty zorganizowała redakcja miesięcznika „Czysta Energia” we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Forum towarzyszy Międzynarodowym Targom Pol-Eco-System.

Czytaj więcej

Skomentuj