1 / 4

Ogrody tematyczne, w tym m.in. ogród zmysłów, miejsca do sportu i rekreacji, ścieżki rowerowe i przede wszystkim dużo zieleni. Park Rataje może stać się jednym z piękniejszych miejsc w Poznaniu. Realizacja wszystkich założeń projektu zależy od pieniędzy, a konkretnie od pozyskania na ten cel środków z Unii Europejskiej.

Unijne dofinansowanie ma pokryć ponad połowę kosztów realizacji całego projektu. Został on już zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznaje środki w ramach Działania 2.5 “Poprawa jakości środowiska miejskiego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

– Przygotowany przez Miasto wniosek o dofinansowanie projektu “Park Rataje w Poznaniu” uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz bardzo wysoki wynik w pierwszej, wstępnej ocenie merytorycznej – mówi Jan Gosiewski z Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. – Pozostaje mieć nadzieję, że na kolejnym etapie ta ocena będzie równie korzystna i projekt zostanie skierowany do dofinansowania.

Do zagospodarowania jest ok. 14,5 ha powierzchni, położonej pomiędzy ratajskimi osiedlami. Teren, na którym utworzony ma zostać Park Rataje, wymaga całkowitej rekultywacji, w szczególności dotyczy to jego części wschodniej położonej na terenach poprzemysłowych. W ramach inwestycji planowane są nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz inwestycje w różnorodną roślinność o wysokich parametrach wielkościowych i gatunkowych. W projekcie przewidziano również drogi rowerowe i piesze, miejsca wypoczynku, rekreacji i sportu, a także element historyczny w postaci Skansenu Średzkiej Kolei Powiatowej.

Całkowita szacowana wartość projektu to ponad 21 mln zł. Blisko 13 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj