Trwa porządkowanie terenu po byłym cmentarzu przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie. Prace potrwają do połowy października. W tym czasie zaniedbane dotąd miejsce zmieni się nie do poznania.

Koniec ze śmieciami i porozrzucanymi płytami nagrobnymi przy ulicy Ostrowskiej. Firma, która wygrała przetarg na wykonanie prac, przystąpiła do porządkowania terenu. Aktualnie ustawiane oraz montowane są stare płyty nagrobne. Przytwierdzane są za pomocą kotwy stalowej, a następnie przyklejane na specjalny klej do elementu cokołu.

Cały teren zostanie uporządkowany poprzez usunięcie uschniętych gałęzi, śmieci i gruzu. Drzewa i krzewy poddane zostaną pielęgnacji. Usunięte będą samosiewy, przeprowadzone też cięcia alpinistyczne.

Powstaną nowe żwirowe alejki, ustawiona będzie mała architektura w postaci ławek oraz koszy na śmieci. Pojawią się nowe drzewa, krzewy a na całości założony będzie trawnik.

Zadaniem wykonawcy jest również opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika znajdującego się na terenie cmentarza oraz konserwację tego pomnika.

Jak informuje Andrzej Kus, rzecznik Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie – koszt inwestycji to 596 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj