430 mln euro z funduszy polityki spójności przekaże Komisja Europejska na realizację pięciu projektów infrastrukturalnych w Polsce. Pieniądze przeznaczono na budowę wodociągów i gazociągów, poprawę jakości wód i zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz transport publiczny.

146 mln euro trafi do Warszawy i posłuży do sfinansowania prac nad systemem gromadzenia i dystrybucji wody w mieście i na przedmieściach. Do systemu dystrybucji wodny zostanie podłączonych ponad 12,4 tys. mieszkańców.

Gazociąg północ-południe

54,9 mln euro przeznaczono na budowę gazociągu między gminami Strachocina i Pogórska Wola w województwach podkarpackim i małopolskim na południu Polski. Projekt stanowi część zachodniej nitki głównego korytarza międzysystemowego połączenia gazowego północ-południe.

Inwestycja polega na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm, ciśnieniu roboczym 8,4 MPa i długości 97,4 km.

Zapobieganie powodziom i transport publiczny

72,7 mln euro trafi do Kotliny Kłodzkiej. Pieniądze zostaną zainwestowane w zapobieganie powodziom, ochronę ludności oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kotliny i na wspieranie turystyki w dorzeczu Odry.

65,7 mln euro przeznaczono na sfinansowanie rozbudowy sieci tramwajowej i autobusowej, nowe pojazdy oraz poprawę systemu informacji dla pasażerów w Gdańsku. Projekt obejmuje zakup 15 nowych tramwajów, wyposażonych m.in. w stojaki rowerowe, które mają dotrzeć do miasta już pod koniec tego roku.

90,3 mln euro popłynie na Górny Śląsk na sfinansowanie rozwoju sieci tramwajowej i zakup tramwajów. Projekt ten koordynuje spółka należącą do 12 śląskich i zagłębiowskich samorządów w 12 miastach Górnego Śląska. Komisja Europejska zauważyła, że niemal 2 mln mieszkańców tego subregionu powinno mieć dostęp do szybkiego i ekologicznego transportu publicznego. Projekt obejmuje remonty 100 km torowisk, budowę ponad 20 km i zakup nowoczesnych, klimatyzowanych 45 tramwajów. W grudniu ub. roku Tramwaje Śląskie otrzymały już 393 mln zł dofinansowania do pierwszej części tego projektu.

Unijne fundusze spójności są przeznaczone dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90 proc. średniego DNB w UE. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Pula funduszy w wysokości 63,4 mld obejmuje inwestycje w transeuropejskie sieci transportowe, zwłaszcza wskazane przez UE priorytetowe projekty o znaczeniu ogólnoeuropejskim, oraz projekty przyczyniające się do poprawy stanu środowiska, w tym dotyczące poprawy wydajności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju transportu kolejowego, wspierania transportu publicznego itd.

źródło: PAP/Komisja Europejska

Czytaj więcej

Skomentuj