31.08-2.09.2017, Warszawa

25. Międzynarodowa Wystawa „Zieleń to życie”

Organizator: Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni

Info: 22/435-47-20 (21, 22);

kontakt@zielentozycie.pl;

www.zielentozycie.pl


2.09.2017, Warszawa

Seminarium Dzień Architekta Krajobrazu

Organizator: Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni

Info: 22/435-47-20 (21, 22);

kontakt@zielentozycie.pl;

www.zielentozycie.pl


5-7.09.2017, Biała Podlaska/Janów Podlaski

XXI Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 61/655-81-24;

s.kokocinska@abrys.pl;

www.abrys.pl


10-13.09.2017, Międzyzdroje

XXI Forum Ciepłowników Polskich

Organizator: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Info:

91/485-86-42;

biuro@fcp.org.pl;

www.fcp.org.pl


12-14.09.2017, Bielsko-Biała

Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2017

Organizator: ZIAD Bielsko-Biała

Info: 33/813-82-23;

wystawa@ziad.bielsko.pl;

www.energetab.pl


14-15.09.2017, Kraków

Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna

Organizator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Info: 12/617-16-33;

szkolenia@meeri.pl;

http://konferencja-pan.pl


18-19.09.2017, Boszkowo

Warsztaty dla eksploatatorów SUW

Organizator: Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Info: 666-199-560;

admin@forum-wodociagi.pl;

www.forum-wodociagi.pl


19-21.09.2017, Gniew/Grudziądz

XI Konferencja „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 61/655-81-21;

d.polmanska@abrys.pl;

www.abrys.pl


20-21.09.2017, Warszawa

VI Smart City Forum

Organizator: MM Conferences

Info: 22 379 29 58;

j.bonikowska@mmcpolska.pl;

http://smartcityforum.pl


20-23.09.2017, Kołobrzeg

51. Zjazd KFDZOM

Organizator: Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Info: 68/327-16-87;

forum@forum-dyrektorow.pl;

www.forum-dyrektorow.pl


25-26.09.2017, Wrocław

Konferencja naukowa „Gospodarka przestrzenna, stan obecny i wyzwania przyszłości – ujęcie interdyscyplinarne”

Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Info: 601-838-360;

konferencja.gp.2017@upwr.edu.pl;

http://konferencjagp2017.up.wroc.pl


26.09.2017, Warszawa

Konferencja „Recykling. Opakowania. Innowacje”

Organizator: Stowarzyszenie „Polski Recykling”

Info: 607-616-613;

info@polskirecykling.org;

www.polskirecykling.org


27-28.09.2017, Warszawa

Konferencja Offshore 2017

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Info: 91/486-25-40;

event@psew.pl;

http://konferencja-offshore.pl


28-29.09.2017, Warszawa

VII Kongres Wodociągowców Polskich

Organizator: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Info: 52/376-89-21;

kongres@igwp.org.pl;

www.kongres.igwp.org.pl


5-6.10.2017, Warszawa

XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Organizator: Municipium, Warszawa

Info: 22/242-80-55;

sekretariat@municipium.com.pl;

www.samorzadoweforum.pl


11-13.10.2017, Toruń

Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska – Naturalne bogactwo miasta”

Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń

Info: 56/662-90-77;

szkolenia.pzits@vp.pl;

www.zielenmiejska.org


12-13.10.2017, Zielona Góra

III Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria i kształtowanie środowiska”

Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska

Info: 68/328-26-37;

sekretariat@iis.uz.zgora.pl;

www.iks.uz.zgora.pl


16-17.10.2017, Poznań

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 61/655-81-20;

j.labus@abrys.pl;

www.abrys.pl


17-18.10.2017, Poznań

Forum Czystej Energii

Organizator: czasopismo „Czysta Energia”, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Info: 61/655-81-50;

m.lipiecka@abrys.pl;

www.czystaenergia.pl


17-18.10.2017, Poznań

Forum Recyklingu

Organizator: czasopismo „Recykling”, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Info: 61/655-81-42;

k.blachowicz@abrys.pl;

www.abrys.pl


17-19.10.2017, Poznań

Targi POL-ECO SYSTEM

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Info: 61/869-25-34;

polecosystem@mtp.pl;

www.polecosystem.pl


24-25.10.2017, Iława

II Konferencja „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan”

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 61/655-81-21;

d.polmanska@abrys.pl;

www.abrys.pl