Towarzystwo Konsultantów Polskich (TKP) ma już 25 lat. Zrzesza ono niezależnych, certyfikowanych konsultantów różnych zawodów: elektryków, mechaników, prawników i specjalistów od ochrony środowiska. Organizacja przynależy do Naczelnej Organizacji Technicznej oraz do Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC). Prawie wszyscy członkowie poznańskiego oddziału TKP posiadają uprawnienia konsultanta certyfikowanego. Obecnie w kraju funkcjonuje osiem oddziałów TKP: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu. – Oddział poznański Towarzystwa powstał prawie równolegle z utworzeniem Zarządu Głównego TKP w Warszawie – wyjaśnia Wojciech Kaźmierczak, współtwórca oddziału. – Głównym założycielem i ideologiem Towarzystwa był Stefan Czarnowski, który dzięki pomocy ówczesnego prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej, Aleksandra Kopcia, ruszył sprawę powołania TKP. Okres największego rozwoju TKP przypada na lata 80. ubiegłego wieku. Oddział poznański zrzeszał wówczas 85 osób. – Na początku naszym celem było wypracowanie warunków i tworzenie programów umożliwiających powstanie ekonomicznych podstaw działalności Towarzystwa – mówi Wojciech Weiss, prezes oddziału. – Dlatego w 1986 r. powołaliśmy Biuro Usług Konsultacyjno-Technicznych (BUK-T), które zajęło się działalnością usługową i doradczą dla przemysłu i rolnictwa. Transformacja ustrojowa w kraju spowodowała odpływ członków z Towarzystwa. Wielu z nich, bazując na doświadczeniach zdobytych we współpracy z TKP, założyło własne firmy projektowe i doradcze. – Obecnie oddział poznański Towarzystwa zrzesza blisko 30 osób – informuje Wiktor...