Biogaz to uniwersalne paliwo, które można wytwarzać z wielu różnych substancji organicznych. Jego produkcja w Europie od lat cieszy stale rosnącym zainteresowaniem, nieco inaczej niż w Polsce, gdzie biogazowe inwestycje tkwią, póki co, w miejscu. Stosunkowo nowym trendem, który obecnie wykazuje dynamiczny wzrost na europejskiej arenie, są biometanownie – instalacje umożliwiające pozyskiwanie biometanu z biomasy.

Biogaz jest produktem powstałym w procesie beztlenowego rozkładu biomasy, składającym się w ok. 50-60% z metanu (CH4), zaś pozostałą część stanowią inne gazy, wśród których dominuje dwutlenek węgla (CO2), para wodna (H2O) i siarkowodór (H2S). Biogaz może być spalany w kotłach w celu produkcji energii cieplnej lub używany w silnikach gazowych wytwarzających energię cieplną i elektryczną. To drugie rozwiązanie jest dominującym sposobem użytkowania biogazu w skali naszego kraju, ale także w całej Europie.

Produkcja biogazu od lat cieszy się dużym i stale rosnącym zainteresowaniem. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (EBA – European Biogas Association), w 2009 r. łącznie w krajach europejskich funkcjonowało 6277 biogazowni. W ciągu 10 lat (do 2019 r.) stwierdzono ponad trzykrotny przyrost tej liczby (18 837 szt.). Europejskimi liderami w produkcji biogazu są Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Francja.

Rozwój biogazowni ściśle związany jest z funkcjonowaniem systemu wsparcia dla produkcji tego paliwa. Im jest on...