Odzysk wody ze ścieków, skuteczne zagospodarowanie osadów ściekowych i cyberbezpieczeństwo – to trzy główne zagadnienia, o których rozmawiali uczestnicy konferencji online zorganizowanej 25 czerwca br. przez Politechnikę Częstochowską.

Ponowne wykorzystanie wody ze ścieków jest obecnie tematem bardzo istotnym w całej Unii Europejskiej. Zagadnienie zostało uwzględnione w strategicznych dokumentach Komisji Europejskiej, a na poziomie międzynarodowym wspomniane m.in. w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). – Mamy więc do czynienia z tematem strategicznym, instrumentem do radzenia sobie z niedoborem wody – mówił Rafael Casielles z Bioazul SL. – Ponowne wykorzystanie wody ze oczyszczonych ścieków daje dostęp do jej stałego źródła, niezależnego od ekstremalnych zjawisk pogodowych. Stanowi również motywację do oczyszczania ścieków na większą skalę, wodę taką możemy wykorzystać do nawadniania – zauważył prelegent konferencji online „Bezpieczna dla środowiska oczyszczalnia ścieków”.

W obszarach przybrzeżnych stosowanie uzdatnionej wody ze ścieków pozwala uniknąć odprowadzania oczyszczonych ścieków do mórz, co najczęściej oznacza bezpowrotną stratę zasobów. 

W rolnictwie woda pochodząca z oczyszczonych ścieków zapewnia glebie składniki odżywcze, co pozwala rolnikom zaoszczędzić na nawozach. Aby jednak ponownie ją wykorzystywać, należy odpowiednio ją oczyścić. Wiąże się to z inwestycjami w infrastrukturę, budową oczyszczalni, wdrażaniem odpowiednich schematów zarządzania oraz procedur administracyjnych zapewniających spełnienie odpowiednich wymagań dotyczących jakości wody. Niezbędna jest też wzmożona kontrola i monitoring jej jakości i całego procesu.

Kolejną barierą pozostaje pewien społeczny opór. – Jest to coś,...