Znaczenie energii odnawialnej wzrasta na całym świecie, zaś rozszerzone metody walki ze zmianami klimatycznymi, chociażby te ustanawiane przez Komisję Europejską, wspierają obszar decyzyjny w tym zakresie. Będą one miały również trwałe znaczenie dla biomasy. 

Biomasa w rozwojowym sektorze czystej energii jest istotnym elementem miksów energetycznych większości europejskich państw. Była ona np. trzecim najważniejszym źródłem elektrycznej energii odnawialnej we Francji w 2017 r. (w 2016 r. było to czwarte miejsce). Obok naturalnych paliw stałych (takich jak drewno) oraz płynnych (np. olej roślinny wykorzystywany w elektrowniach cieplnych) udział biogazu we Francji w 2017 r. wynosił 30% – z mocną tendencją rosnącą. 

Buraki zamiast kukurydzy 

W zasadzie wszystkie rośliny zielone oraz ich części nadają się do produkcji biogazu. Różnią się one jednak znacznie pod względem wydajności w związku ze specyficzną budową. Ponadto – biorąc pod uwagę wydajność z hektara, która staje się coraz ważniejsza – rośliny energetyczne muszą być wykorzystywane w całości. 

Buraki cukrowe oraz ich produkty uboczne, takie jak wysłodki, liście czy melasa buraczana, stały się we Francji w ostatnich dwóch latach ważnym źródłem produkcji biogazu. Produkcja buraków cukrowych w tym kraju wyniosła w ubiegłym roku 35,2 mln ton i była o 550 tys. ton większa niż wcześniejsze prognozy. 

Jedną z firm, która postanowiła wykorzystać ten wielki buraczany potencjał do produkcji biogazu we Francji, jest Finaxo Environement, która razem z firmą Téréos postanowiła zbudować w Amiens, w północno-wschodniej...