Rząd przyjął w lutym br. kluczowy dla całego sektora paliwowo-energetycznego dokument, jakim jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Ma on bowiem fundamentalne znaczenie dla kierunków rozwoju energetyki oraz ciepłownictwa, wyznaczając ramy transformacji przedsiębiorstw w najbliższych dekadach.

PEP 2040 to jeden z dziewięciu dokumentów tworzących „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Diagnozy, analizy i wskazania, zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., mają w najbliższych latach stanowić wsparcie dla przedsiębiorstw, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ale również dla obywateli, w obszarze transformacji polskiej gospodarki, w tym energetyki i ciepłownictwa, w kierunku niskoemisyjności i neutralności klimatycznej.

Dokument określa najważniejsze i fundamentalne dla gospodarki, strategiczne decyzje inwestycyjne. Ma pozwolić na właściwe wykorzystanie środków unijnych, stanowiących element zarówno nowego budżetu Unii Europejskiej, jak i wsparcia w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z założeniami PEP 2040, sektor energetyki, w tym również ciepłownictwa, ma w procesie strukturalnych zmian wpływać bezpośrednio na rozwój całej gospodarki. Celem PEP 2040 jest uzyskanie w ciągu najbliższych dwóch dekad poziomu połowy mocy zainstalowanych ze źródeł zeroemisyjnych.

Jako najważniejsze w tym obszarze wymienia się inwestycje w morską energetykę wiatrową i budowę elektrowni jądrowej. Stanowi to ogromną szansę dla gospodarki w rozwoju nowych gałęzi w polskim przemyśle czy tworzeniu wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych....