Eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie ocenili wpływ na branżę ciepłownictwa systemowego propozycji zmian legislacyjnych zawartych w pakiecie „Fit for 55”, którego celem jest realizacja unijnego programu redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 roku. Czy Polska jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom?

Według zapisów tego dokumentu, Komisja Europejska proponuje zmniejszenie emisji z obecnych sektorów objętych EU ETS (z uwzględnieniem sektora morskiego włączonego do tego systemu) o 61% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2005 r. Stanowi to wzrost o 18 punktów procentowych w porównaniu z obecnym wkładem systemu w realizację unijnego celu klimatycznego, wynoszącym 43%. 

Konieczna rewizja Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS)

Aby osiągnąć ten cel, proponowana jest większa roczna redukcja emisji o 4,2% rocznie (zamiast 2,2% w ramach obecnego systemu) oraz jednorazowa redukcja całkowitego pułapu emisji o 117 mln uprawnień („ponowne ustalenie podstawy”). Komisja proponuje także przejście do pełnej sprzedaży uprawnień na aukcji do 2027 r. w celu stworzenia silniejszego sygnału cenowego zachęcającego do redukcji emisji. Jednocześnie pakiet „Fit for 55” nie wprowadza zmian w samym funkcjonowaniu systemu handlu uprawnieniami. A według ekspertów IGCP, do realizacji tak ambitnych celów system wymaga korekty. 

Obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze objęte ETS-em bilansują się w cyklach rocznych. Co roku, po odjęciu przyznanej puli darmowych uprawnień (która jest bardzo mała i każdego roku maleje), muszą dokupować brakującą liczbę uprawnień. W sytuacji gwałtownych wzrostów...