Pod koniec ubiegłego roku Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził kolejny cykli aukcji na energię z odnawialnych źródeł. Wolumeny w obu koszykach fotowoltaiczno-wiatrowych były ponownie największe spośród wszystkich technologii OZE. Z ośmiu przeprowadzonych aukcji aż cztery pozostały nierozstrzygnięte z powodu braku zainteresowania.

Ofert zabrakło na instalacje d o 1 M W, w ykorzystujące d o wytwarzania energii elektrycznej energię wody, energię geotermalną, biopłyny, biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk oraz biogaz z oczyszczalni ścieków. Zainteresowanych nie było także w aukcji dla projektów powyżej 1 MW, wykorzystujących energię wody i geotermię.

Poza koszykami fotowoltaiczno-wiatrowymi zostały rozstrzygnięte „duże koszyki” dla biogazu. Ceny, po których została sprzedana energia z biogazu składowiskowego i biogazu z oczyszczalni, były wyższe niż dla fotowoltaiki czy wiatru i wynosiły 379,95 zł/MWh oraz 407,76 zł/MWh (zwyciężyły tylko dwie oferty). Ceny zakontraktowanej energii z aukcji OZE dla biogazu rolniczego były jeszcze wyższe i wynosiły ok. 650 zł/MWh – jest to około dwa i pół razy więcej niż dla technologii fotowoltaicznej czy wiatrowej.

Po raz kolejny aukcje OZE pokazały, że tylko technologie wiatrowa i fotowoltaiczna są obecnie konkurencyjne na rynku, a rynek ten jest zdecydowanie bardziej rozwinięty niż pozostałe technologie OZE. Świadczą o tym nie tylko cena oferowanej energii, ale także wielkość zakontraktowanego wolumenu i liczba składanych...