Tegorocznej wiosny uczestniczący w systemie aukcyjnym wytwórcy energii z OZE zaczęli otrzymywać zawiadomienia o wszczęciu względem nich postępowań w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej. Powodem zawiadomień kierowanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki było potencjalne niezrealizowanie przez nich obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 9 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Prezes URE stanął na stanowisku, że każdy wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, powinien corocznie, do 30 stycznia, składać mu oświadczenie o udzieleniu lub nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej. Jego zdaniem wytwórcy, którzy tego nie zrobili, podlegają karze pieniężnej na podstawie art. 168 pkt 16 ustawy o OZE. Na pozór zaniedbanie wytwórców wydawało się oczywiste. Informację o obowiązku składania takiego oświadczenia zawierało nawet sporządzone przez URE i opublikowane na jego stronie internetowej „Zestawienie obowiązków sprawozdawczych za 2019 r.”. Przy nieco bliższym przyjrzeniu się sprawie okazywało się jednak, że wobec wielu wytwórców zarzuty nie są uprawnione, a obowiązek złożenia przez nich oświadczeń w ogóle nie powstał. Mimo że wysokość kary w tym przypadku dla większych wytwórców nie jest znaczna – wynosi tylko 1000 zł – to jaskrawość popełnionych, naszym zdaniem, błędów w wykładni dokonanej przez prezesa URE uzasadnia przeciwdziałanie niesłusznemu nałożeniu kary administracyjnej. Przyjrzyjmy się więc jeszcze raz zakresowi obowiązku...