Woda z zakładów wodociągowych dociera do odbiorców za pośrednictwem systemu rurociągów liczącego niekiedy nawet setki kilometrów. Przewody wodociągowe w trakcie ich eksploatacji mogą zostać zanieczyszczone w wyniku różnych czynników. Czyszczenie i płukanie przewodów wodociągowych są podstawowymi czynnościami przewidzianymi podczas długoletniej eksploatacji.

Mogą być one realizowane zarówno w systemie planowym, jak i w sytuacjach wymagających doraźnej interwencji. Czyszczenie i płukanie może być realizowane też w związku z remontami lub awariami.

Przyczyny zanieczyszczania sieci wodociągowych

W trakcie eksploatacji sieci wodociągowej występuje zjawisko zanieczyszczenia jej przewodów na skutek prowadzonych prac remontowych, podłączania nowych odcinków przewodów, montowania armatury, awarii sieci, parametrów chemicznych i fizycznych transportowanej wody. Służby eksploatacyjne powinny dbać o właściwe warunki eksploatacji, których efektem powinno być przywrócenie pierwotnych parametrów sieci zapewniających spełnienie odpowiednich parametrów w dalszej eksploatacji. Do ważniejszych parametrów branych pod uwagę należy zaliczyć wymaganą sprawność pracy sieci wodociągowej, zdolność przepustowej sieci wodociągowej, wymaganą wydajność oraz jakość wody. Na rys. 1 przedstawiono główne niepożądane zjawiska eksploatacyjne w trakcie procesu pracy sieci wodociągowej wraz z upływem czasu. Procesowi pracy sieci wodociągowej wraz z upływem czasu towarzyszy powstawanie niepożądanych zjawisk eksploatacyjnych. Jednym z nich jest korozja przewodów wodociągowych. Proces ten dotyczy przewodów wykonanych ze stali i ma znaczenie przy powstawaniu awarii sieci wodociągowych. Pogorszenie się jakości...