W czasie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko należy sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oceny oddziaływania na środowisko. Przeanalizujmy, co te dokumenty muszą zawierać i kto powinien je sporządzać.

Przedsięwzięcia, w zależności od skali oddziaływania, dzieli się na takie, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) oraz takie, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II). Dla przedsięwzięć z grupy I należy od razu sporządzić raport oceny oddziaływania, natomiast dla przedsięwzięć z grupy II sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, na podstawie której organ prowadzący postępowanie decyduje, czy będzie przeprowadzana taka ocena. Jeżeli ocena jest pozytywna, wówczas na inwestora nakładany jest obowiązek sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Oczywiście, możliwe jest również, aby dla przedsięwzięć z grupy I sporządzić najpierw kartę informacyjną. Na jej podstawie organ administracji określa zakres obowiązkowego raportu oceny oddziaływania na środowisko. Możliwe jest również, dla przedsięwzięć z grupy II, sporządzenie – zamiast karty informacyjnej – od razu raportu oceny oddziaływania na środowisko. Ponieważ raport jest szerszym i pełniejszym opracowaniem niż karta informacyjna przedsięwzięcia, jest to dopuszczalne, jednak z uwagi na fakt, iż jest rozwiązaniem droższym, nie jest raczej stosowane.

CO SIĘ OCENIA?

Informacje, które powinny być zawarte w karcie informacyjnej lub raporcie oceny oddziaływania na środowisko, powinny uwzględniać...