Przyroda, a ściślej mówiąc – ekosystemy – świadczą szereg korzyści dla ludzi. Korzyści te nazywane są "usługami ekosystemowymi”. Drzewa rosnące w miastach nie są tutaj wyjątkiem – dostarczają mieszkańcom miast różnorakich usług ekosystemowych. Usługi te można podzielić na trzy kategorie: usługi zaopatrzeniowe, usługi regulacyjne i usługi kulturowe. Wszystkie z nich mają wymierną wartość.

Usługi zaopatrzeniowe to po prostu różnego rodzaju produkty wykorzystywane przez człowieka jako źródło pożywienia, materiałów bądź energii. Drzewa miejskie mogą w tym zakresie dostarczać surowców spożywczych, takich jak owoce, a także równego rodzaju materiałów, które można wykorzystać jako paliwa lub kompost.

Usługi regulacyjne to formy mediacji bądź moderacji otaczającego środowiska na korzyść człowieka. Drzewa miejskie świadczą szereg różnego rodzaju usług regulacyjnych, takich jak: ograniczanie gwałtownego spływu wody opadowej, ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym, regulacja klimatu lokalnego, redukcja hałasu czy oczyszczanie powietrza. 

Usługi kulturowe są to z kolei wszystkie niematerialne wytwory ekosystemów, które wpływają na fizyczną i psychiczną kondycję człowieka. W kontekście zieleni miejskiej są to takie usługi ekosystemowe, jak poprawianie wyglądu przestrzeni miejskiej czy stwarzanie warunków do uprawiania rekreacji np. w parkach miejskich.

Usług świadczonych przez drzewa miejskie jest wiele, a nasza wiedza w tym zakresie rośnie z każdym rokiem. Dotyczy to także lepszego poznania wartości tych usług. Współczesna ekonomia zna metody, aby badać wartość przynajmniej części usług świadczonych przez drzewa miejskie. Dzięki poznaniu tej...