Woda ma kluczowe znaczenie dla życia ludzkiego, ale jest też zwykłym produktem handlowym i dlatego podlega regułom ekonomii. Według Komisji Europejskiej każdy mieszkaniec Unii Europejskiej dziennie zużywa średnio 150 l wody, a łączny pobór wody do uzdatniania osiąga 250 mld m3 rocznie. Stan infrastruktury wodociągowej jest bardzo różny i nie zawsze zależy od zamożności danego kraju. Wpływ na kondycję techniczną systemu dystrybucji mają uwarunkowania lokalne. Cały złożony i połączony z wielu elementów system (gospodarki wodnej, ochrony wód, zaopatrzenia w wodę) ma kluczowy wpływ na życie i zdrowie ludzkie. Dlatego strategiczne znaczenie ma dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD, ang. Drinking Water Directive).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi weszła w życie 4 stycznia 2021 r. Wprowadzone rozwiązania prawne to pokłosie inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej i wysokiej jakości wody z kranu. Nowe przepisy uaktualniają normy jakości wody, ustalając maksymalne limity dla niektórych substancji zanieczyszczających, takich jak ołów czy szkodliwe bakterie. Zawarto w nich również minimalne wymogi higieniczne dla materiałów mających kontakt z wodą pitną (np. rur), aby nie wpływały one niekorzystnie na barwę, zapach czy smak wody, nie sprzyjały rozwojowi drobnoustrojów, jak również nie...