Najwyższa Izba Kontroli donosi w swoim najnowszym raporcie, iż niewielka jest szansa na osiągnięcie w 2025 r. zapowiadanego w rządowych dokumentach celu miliona pojazdów elektrycznych jeżdżących po krajowych drogach. To zresztą nie jedyny problem z polską elektromobilnością, a ogólne wnioski są takie, że jej obecna sytuacja jest daleka od różowej.

Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, elektromobilność nadal jest w naszym kraju na początkowym etapie, mimo że od momentu zaprezentowania wizji jej rozwoju minęły już cztery lata. Pod względem liczby e-samochodów oraz niezbędnej infrastruktury jesteśmy na szarym końcu Europy, zaś rządowy „Plan Rozwoju Elektromobilności” nie poprawił sytuacji, gdyż realizowany był wybiórczo i z opóźnieniami. Budowa rodzimego samochodu elektrycznego nadal jest na etapie prototypu, samorządy nie dostały zapowiadanych funduszy na pojazdy elektryczne, a strefy czystego transportu nie sprawdzają się w polskich warunkach. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w 2019 r. globalny rynek osobowych samochodów elektrycznych osiągnął wielkość 7,2 mln sztuk. Liderem w tej dziedzinie są, oczywiście, Chiny, gdzie prawie 3,4 mln samochodów ma napęd elektryczny (to 47% wszystkich samochodów elektrycznych jeżdżących na świecie), a tylko w ubiegłym roku sprzedano 1,06 mln nowych. Na drugim miejscu znalazła się Europa z liczbą 1,7 mln „elektryków” (w 2019 r. – 561 tys. nowych). W...