Jak dziś funkcjonują branże produkcji sprzętu AGD i RTV, ale przede wszystkim recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Z pewnością dotknęło je – tak jak zresztą chyba wszystkie sektory światowej i krajowej gospodarki – wiele problemów, często bardzo poważnych. Między innymi o nich mowa będzie podczas tegorocznej edycji Konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, która w dniach 6-7 kwietnia odbędzie się w Poznaniu oraz w formacie online, a organizowana jest przez firmę Abrys wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców AGD APPLiA. A problemów tych branża definiuje wiele.

ONZ szacuje, że każdego roku na świecie wytwarzanych jest średnio 50 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektroodpady zawierają wiele cennych surowców, które z powodzeniem można poddać recyklingowi. Ich wartość może wynosić ponad 48 mld euro. Jednocześnie Global E-Waste Monitor informuje, że ilość elektrośmieci w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o 21%. Jeśli nie zmienimy naszego stylu konsumpcji, to do 2030 r. ilość tego typu odpadów wzrośnie nawet do 74,4 mln ton, sprawiając, że będzie to najliczniejsza frakcja.

Recykling elektroodpadów jest ważny z kilku powodów. Odzysk surowców i ich ponowne użycie przy tworzeniu nowych urządzeń nie tylko zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych, ale też przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych w procesie produkcji. 

Dla przykładu: 90% materiałów pochodzących z zużytej świetlówki można wykorzystać...