Bezpieczeństwo energetyczne kraju jest zależne od wielu czynników, najczęściej ze sobą powiązanych. Wypadnięcie jednego z tych elementów może poważnie zakłócić krajowy system bezpieczeństwa energetycznego. 

Według ustawy Prawo energetyczne „bezpieczeństwo energetyczne jest to stan gospodarki, umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”1. Obraz dzisiejszych czasów wymusza, aby umieszczać przy okazji tego typu kwestii wzmiankę o zabezpieczaniu środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo energetyczne jest niezwykle ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczne konflikty międzypaństwowe, których tłem bardzo często są właśnie surowce energetyczne. Przykładami na to mogą być zarówno wojna pomiędzy Izraelem a krajami arabskimi, będąca pokłosiem kryzysu naftowego z roku 1973, jak i wojna iracko-irańska, której efektem było wygenerowanie znacznych fluktuacji cen na rynku ropy naftowej. Coraz częściej dochodzi także do ataków cyberterrorystycznych, które doprowadzają do znacznych strat finansowych w atakowanych spółkach oraz do zamieszania na rynku (najczęściej paliwowym). Przykład ataku cyberterrorystycznego można było pewien czas temu zaobserwować w Stanach Zjednoczonych. Wymierzony został on w sieć rurociągów obsługiwanych przez Colonial Pipeline. Jego skutki były zauważalne tam jeszcze przez pewien czas po samym ataku. Na bezpieczeństwo energetyczne duży wpływ mają również zdarzające się co jakiś czas wypadki w elektrowniach. Najbardziej dotkliwymi są te mające miejsce w elektrowniach jądrowych. Mowa tu przede wszystkim o Czarnobylu oraz Fukushimie, które...