Obradujący 27 sierpnia br. w Tarnowie Zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie skutków finansowych „Polskiego Ładu” dla miast oraz wyraził wstępną opinię w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli schematu rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Już w maju br. Zarząd ZMP zajął wobec proponowanych przez rząd zmian w finansach publicznych krytyczne stanowisko, dostrzegając wielkie zagrożenie dla dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (11-12 mld zł rocznie), wynikające z zapowiadanych zmian w podatku PIT, który w połowie jest dochodem własnym gmin, powiatów i województw. W ocenie skutków regulacji (OSR) ogłoszonego 26 lipca br. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podano, że ubytek roczny będzie jeszcze większy, osiągając 145 mld zł w ciągu 10 lat. 

W stanowisku w sprawie skutków finansowych „Polskiego Ładu” dla miast i pozostałych JST samorządowcy z miast zwracają uwagę, że bez uzupełnienia tego ubytku w bieżących dochodach własnych, według szacunków na styczeń 2021 r., 59 miast na prawach powiatu, 915 gmin i 139 powiatów utraci płynność finansową, jeśli nie zmniejszy wydatków bieżących. Oznacza to konieczność rezygnacji z większości wydatków rozwojowych, a w JST z ujemną nadwyżką operacyjną obniżenie jakości świadczonych obywatelom podstawowych usług publicznych. Opierając się na danych z OSR projektu ustawy, ZMP wraz Unią Metropolii Polskich uruchomiły kalkulator, dzięki któremu każda gmina może obliczyć ubytek w dochodach własnych. Odpowiedzią ze strony rządu był „samorządowy...