Ponad tysiąc osób oglądało wideotransmisję online z 21. Forum Energii i Recyklingu, a kilkuset gości pojawiło się osobiście na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas POLECO 2021. Wydarzenie zorganizowane przez redakcję „Energii i Recyklingu” we współpracy z Grupą MTP pokazało, jak ważna jest dyskusja o praktycznym realizowaniu założeń gospodarki obiegu zamkniętego. 

21. odsłona Forum Energii i Recyklingu, organizowana w dniach 13-14 października br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu, w całości poświęcona była gospodarce obiegu zamkniętego. Dwudniowe, bezpłatne Forum miało charakter hybrydowy, umożliwiający zarówno osobisty udział w wydarzeniu, jak i śledzenie jego przebiegu w Internecie.

Na 21. Forum Energii i Recyklingu redakcja miesięcznika „Energia i Recykling” zaprosiła aż kilkudziesięciu prelegentów, zaś dwa dni prezentacji i dyskusji podzielone zostały tematycznie. Pierwszy dzień Forum, a więc 13 października, poświęcony był zagadnieniom związanym z odzyskiem energii. Mowa była m.in. o pozyskiwaniu energii i ciepła z odpadów, ciepłowniach wielopaliwowych, recyklingu chemicznym odpadów tworzyw sztucznych, finansowaniu inwestycji związanych z odzyskiem energii, magazynowaniu energii czy o obecnym otoczeniu legislacyjnym tego rynku.

„Fit for 55” – czy jesteśmy na to gotowi?

Katarzyna Wolny-Tomczyk z wrocławskiej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych EKO LEGAL oraz Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu mówiła o energetycznym wykorzystaniu odpadów jako drodze do gospodarki obiegu zamkniętego. Przypomniała, że komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” z 2 grudnia 2015 r. przewiduje...