Wnioski wyciągnięte

Firma z sektora elektroniki – Axis – uczestniczyła w projekcie sponsorowanym przez szwedzką agencję innowacji Vinnova: „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki”, który zakończył się w 2020 r. Projekt miał na celu ogólne nakreślenie obecnej sytuacji, a także zagrożeń i szans, zarówno dla Axis, jak i dla innych interesariuszy łańcucha wartości. Określono w nim kilka kroków związanych z tzw. hierarchią odpadów, które przedsiębiorstwo może podjąć w celu poprawy obiegu zamkniętego.

Przykładowo w ubiegłym roku firma wprowadziła sześć nowych modeli kamer, w których ponad 50% plastiku poddawane jest recyklingowi. Z kolei 34% kamer, które zostały wprowadzone na rynek w 2020 r., nie zawierało substancji BFR/CFR. Axis przedłużył również gwarancję na produkty z trzech do pięciu lat. Co więcej, w ramach jednej z inicjatyw dotyczących kamer sieciowych tektura falista zastąpiła plastikowe opakowania. 

To doskonały przykład optymalizacji opakowań, która prowadzi do bardziej wydajnego transportu i niższej emisji CO2. Bardzo ważne jest, aby produkty były łatwe do modernizacji i naprawy, a ich części – do odzyskiwania. Nowe modele biznesowe mogą ułatwić tę recyrkulację części i produktów. 

W ramach swoich starań Axis zwraca np. przednią szybę oraz soczewki używane w kamerach termowizyjnych do dostawcy w celu ich recyklingu oraz ponownego odzysku wykorzystywanego do ich produkcji...