Obiecujące wyniki

Zespół badawczy z Victoria University ukończył kompleksowe badanie pilotażowe we współpracy z Radą Miasta Wyndham. Partnerzy przetestowali szereg nowych materiałów budowlanych, opracowanych przez zastąpienie drobnego kruszywa (zwykle używanego w mieszance kompozytowej) proszkiem polietylenowym (PE) wykonanym z zużytych plastikowych kubków do kawy.

W ramach eksperymentów zbadano, czy nowy rodzaj materiału kompozytowego spełnia wymagania wykonalności, środowiskowe i podstawowe wymagania eksploatacyjne, zgodnie z przepisami budowlanymi i normami australijskimi. Naukowcy zmierzyli wytrzymałość na ściskanie oraz właściwości termiczne i przeciwpożarowe cegieł i paneli zawierających proszek PE. Proszek został użyty do zastąpienia w 10% drobnego kruszywa.

Co prawda, testy wykazały spadek wytrzymałości na ściskanie, jednak materiał może nadal nadawać się do zastosowań o niskim naprężeniu, takich jak betonowe chodniki i bloki. Co ważne, poprawiły się właściwości izolacyjne materiału kompozytowego, co oznacza, że może być on potencjalnie wykorzystywany w produkcji lekkich paneli izolacyjnych. (www.miragenews.com)  

Nowa klasa w BMW

Ambitne cele ogłosiło BMW Group. Koncern zamierza zobowiązać się do 2030 r. do zmniejszenia światowych emisji dwutlenku węgla o 50% w porównaniu z 2019 r. w fazie użytkowania swoich pojazdów, a także do 40% redukcji emisji podczas cyklu życia pojazdu. Cele te, w tym plan skupienia się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, aby osiągnąć bardziej zrównoważony cykl życia pojazdów, przejawią się na platformie firmy „Neue Klasse”, która powinna być dostępna do 2025 r. Zapowiedziana w marcu br. przez BMW „Nowa Klasa” jest wznowieniem linii sedanów...